Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek CIT / Podatek PIT

Podatek u źródła w 2024 r. po zmianach

Zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne będące przedsiębiorcami bardzo często dokonują płatności na rzecz podmiotów zagranicznych. Niektóre z tych płatności wg ustaw o podatkach dochodowych przewidują konieczność poboru z tego tytułu tzw. podatku u źródła. Nasze rodzime przepisy w tym zakresie stosuje się z uwzględnieniem zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które co do zasady mają pierwszeństwo przed naszymi przepisami podatkowymi, ale pod pewnymi warunkami. Tym samym nasze regulacje podatkowe związane z płatnościami na rzecz podmiotów zagranicznych należy za każdym razem analizować z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych (UPO, IML i inne). Jednocześnie w ostatnim czasie został opublikowany projekt kolejnych objaśnień podatkowych dotyczących podatku u źródła. Zagadnienia związane z podatkiem u źródła należą do jednych z najtrudniejszych zagadnień podatkowych a podejście do tego tematu zarówno organów podatkowych jak i sądów administracyjnych w wielu przypadkach nie jest jednolite. Szkolenie jest okazją do przybliżenia zależności i warunków, które musi zachować podmiot polski przy takich płatnościach. Spotkanie dedykowane jest osobom, które uczestniczą na co dzień przy takich płatnościach jak i również dla osób, które będą dopiero się takimi zagadnieniami zajmować.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ostatnie zmiany związane z poborem podatku u źródła (beneficjent rzeczywisty, pobór podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2 ml, opinia o zastosowaniu preferencji, możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji).
 2. Terminy składania oświadczeń przez płatników oraz terminu ważności oświadczeń składanych przez płatników.
 3. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019 r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności (najnowsze orzecznictwo w zakresie zachowania należytej staranności).
 4. Projekt objaśnień podatkowych z 25.09.2023 r. dotyczący beneficjentów rzeczywistych w podatku u źródła.
 5. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
 6. Zmiany w podatkach dochodowych od 2017 r. związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP).
 7. Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatku u źródła od biletów lotniczych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz., 1448).
 8. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce - art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT.
 9. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL.
 10. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych, od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend - warunki zwolnienia.
 11. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling).
 12. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL.
 13. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 14. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu.
 15. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT.
 16. Certyfikat rezydencji oryginał czy kopia.
 17. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.
 18. Nierynkowe zachowania a podatek u źródła.
 19. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT).
 20. Konwencja MLI a podatek u źródła.
 21. Planowane zmiany związane z podatkiem u źródła.
 22. Najnowsze interpretacje indywidulane i orzeczenia sądów administracyjnych związane z podatkiem u źródła.
 23. Pytania, dyskusja, zakończenie.

Prowadzący:

Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych: „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.