Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT / PIT

Podatek u źródła w 2023 r.

Zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne będące przedsiębiorcami bardzo często dokonują płatności na rzecz podmiotów zagranicznych. Niektóre z tych płatności wg ustaw o podatkach dochodowych przewidują konieczność poboru z tego tytułu tzw. podatku u źródła. Nasze rodzime przepisy w tym zakresie stosuje się z uwzględnieniem zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które co do zasady mają pierwszeństwo przed naszymi przepisami podatkowymi, ale pod pewnymi warunkami. Tym samym nasze regulacje podatkowe związane z płatnościami na rzecz podmiotów zagranicznych należy za każdym razem analizować z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych (UPO, IML i inne).

Zagadnienia związane z podatkiem u źródła należą do jednych z najtrudniejszych zagadnień podatkowych.

Szkolenie jest okazją do przybliżenia zależności i warunków, które musi zachować podmiot polski przy takich płatnościach.

Spotkanie dedykowane jest osobom, które uczestniczą na co dzień przy takich płatnościach, jak i również dla osób, które będą dopiero się takimi zagadnieniami zajmować.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2022 r. (beneficjent rzeczywisty, pobór podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2 mln, opinia o zastosowaniu preferencji, możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji).

2. Wydłużenie ważności oświadczeń składanych przez płatników w trakcie 2022 r. oraz zmiany związane z terminami składania oświadczeń przez płatników, oraz terminu ważności oświadczeń składanych przez płatników począwszy od 2023 r.

3. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019 r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności (najnowsze orzecznictwo w zakresie zachowania należytej staranności).

4. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.

5. Zmiany w podatkach dochodowych od 2017 r. związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP).

6. Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatku u źródła od biletów lotniczych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz., 1448).

7. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce - art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT.

8. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL.

9. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych, od 1 lipca 2013 r. i wypłacanych dywidend - warunki zwolnienia.

10. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling).

11. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL.

12. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

13. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu.

14. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT.

15. Certyfikat rezydencji oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019 r. oraz zmian związanych z COVID-19).

16. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.

17. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z, informacje IFT).

18. Konwencja MLI a podatek u źródła.

19. Planowane zmiany związane z podatkiem u źródła.

20. Pytania, dyskusja, zakończenie.

Prowadzący:

Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współ-autor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych: „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.