Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki

Podatek u źródła w 2020 r.

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie kompleksową i praktyczną wiedzę na temat podatku u źródła przy płatnościach na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.
 
Celem usługi jest aktualizacja wiedzy i informacji na temat podatku u źródła w 2020 r. przy uwzględnieniu projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 lipca 2020 r., a także zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi. Podczas szkolenia omówione zostaną również inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła.
 
Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku u źródła.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do końca 2020r.

 
2. Należyta staranność od 2 ml zł, czy też od pierwszej płatności na rzecz nierezydenta.
 
3. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności.
 
4. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
 
5. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce - art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT.
 
6. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL.
 
7. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend - warunki zwolnienia.
 
8. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling).
 
9. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL.
 
10. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
11. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu.
 
12. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT.
 
13. Certyfikat rezydencji: oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019 r. oraz regulacji szczególnych związanych z przepisami antykryzysowymi).
 
14. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.
 
15. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (termin poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z, informacje IFT); odroczenie terminu IFT-2R ze względu na COVID-19.
 
16. Wpływ konwencji MLI na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
17. Planowane zmiany w podatku u źródła na 2021 r.
 
18. Pytania, dyskusja, zakończenie.

 

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: