Czas trwania: 10 godzin
Tematyka: Podatek PIT

Podatek PIT od podstaw – kompleksowe szkolenie z podatku dochodowego od osób fizycznych (2-dniowe szkolenie)

Jesteś przedsiębiorcą zastanawiasz się nad wyborem formy opodatkowanie, sprzedałeś samochód i nie wiesz czy musisz zapłacić podatek, a może właśnie rozpocząłeś pracę i chciałbyś wiedzieć, dlaczego pracodawca „zabiera” tyle z Twojej wypłaty. Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z podatku dochodowego od osób fizycznych, na którym na przykładach przekażemy podstawowe informacje o zasadach rozliczania podatku PIT.

Szkolenie kierujemy zarówno do osób, które dopiero zamierzają podjąć pracę w działach finansowo-księgowych, jak i osób chcących uporządkować i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień pierwszy - zasady ogólne:

I. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem PIT:

 1. Przychody, do których nie stosuje się ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Rezydent i nierezydent, jako podatnicy podatku dochodowego.
 3. Wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub dzieckiem.
 4. Rodzaje źródeł przychodów, wysokość i zasady potrącania kosztów z poszczególnych źródeł:
 • przychody ze stosunku pracy, emerytura, renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawa,
 • odpłatne zbycie nieruchomości i innych rzeczy,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • inne źródła.

II. Zwolnienia przedmiotowe - omówienie wybranych zwolnień z podatku PIT, w tym m in.:

 1. Zwolnienia z PIT świadczeń na rzecz pracowników.
 2. Odpłatne zbycie nieruchomości.
 3. PIT zero (ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla seniora, ulga dla rodzin wielodzietnych).
 4. Stypendia.
 5. Nagrody.
 6. Dotacje, dopłaty.

III. Podstawa obliczenia i wysokość podatku.
IV. Ulgi i odliczenia od dochodu/ podatku - omówienie najpopularniejszych ulg w podatku PIT:

 1. Ulga prorodzinna.
 2. Ulga termomdernizacyjna.
 3. Ulga rehabilitacyjna.

V. Danina solidarnościowa.
VI. Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.
VII. Zeznania podatkowe.

Dzień drugi - działalność gospodarcza:

I. Przychody podatkowe:

 1. Definicja działalności gospodarczej, przychody z działalności nierejestrowanej.
 2. Przychody uznawane za przychody z działalności gospodarczej.
 3. Moment uzyskania przychodu.
 4. Pojęcie i rozliczenie straty z działalności gospodarczej.

II. Koszty uzyskania przychodów:

 1. Warunki uznania wydatku za koszt podatkowy.
 2. Terminy rozliczania kosztów podatkowych.
 3. Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.
 4. Amortyzacja.

III.    Zasady ustalenia dochodu z działalności gospodarczej:

 1. Różnice remanentowe.
 2. Dochód ze zbycia składników majątku firmy.
 3. Likwidacja działalności gospodarczej.
 4. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną.

IV.    Obowiązek zapłaty i zaliczek na PIT:

 1. Podatek liniowy a zasady ogólne.
 2. Przedsiębiorca płatnikiem podatku:
 • zaliczki od pracownika, zleceniobiorcy,
 • opodatkowanie zysów wspólników spółek.

V. Pozostałe zagadnienia, w tym:

 • Zmiana formy opodatkowania,
 • Niezrealizowane zyski.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.