Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek CIT

Podatek odroczony

Zapoznanie uczestników problematyką związaną z podatkiem odroczonym. Wskazanie najważniejszych zasad związanych koniecznością ustalania rezerw oraz aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego. Omówienie wpływu podatku odroczonego na wynik finansowy oraz bilans przedsiębiorstwa.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podatek odroczony:
  • cel ustalania,
  • zwolnienia z obowiązku ustalania,
  • różnice pomiędzy podatkiem bieżącym a odroczonym.
 2. Różnice trwałe vs różnice przejściowe:
  • sposób rozróżnienia,
  • sposób prezentacji.
 3. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego:
  • sposób ustalenia,
  • sposób wyliczenia,
  • prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 4. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego:
  • sposób ustalenia,
  • sposób wyliczenia,
  • prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 5. Podatek odroczony a CIT estoński.
 6. Część praktyczna - przykłady i zadania.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska

Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.