Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT

Podatek od osób prawnych – formularz CIT-8 i nota podatkowa – warsztaty podatkowe

Szkolenie jest skierowane do pracowników księgowości oraz biur rachunkowych, którzy rozliczają podatek od osób prawnych, a także dla prawników, którzy poznają, jak wygląda w praktyce przekształcenie zapisów w księgach rachunkowych na przychody i koszty podatkowe.

W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany sposób rozliczenia najczęściej występujących zdarzeń gospodarczych w podatku dochodowym (np. korekty, dofinansowania i dotacje, wydatki na reprezentację, koszty wynagrodzeń, wyceny bilansowe, koszty związane z używaniem samochodów osobowych, stosowanie przyśpieszonych metod amortyzacji podatkowej itp.).

Ponadto będzie pokazany sposób rozliczania ulg podatkowych, w tym ulgi na złe długi oraz nowych ulg, które pojawiły się w 2022 r. i ich zaprezentowanie w załączniku do zeznania CIT-8/O. Omawiane różnice w ujęciu wyniku podatkowego i księgowego będą zaprezentowane w nocie podatkowej.

Zagadnienia będą omawiane w postaci przykładów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Konta wynikowe jako punkt wyjścia do ustalenia przychodów i kosztów podatkowych:

 • Ustalenie różnic w ujęciu przychodów.
 • Moment korekty przychodu i kosztu podatkowego.
 • Wyszukiwanie w planie kont informacji o wydatkach niestanowiących kosztów podatkowych.
 • Różnice w momencie ujęcia kosztu księgowego i podatkowego - warunki wynikające z art.16.
 • Szczególne zasady związane z rozliczaniem wynagrodzeń.
 • Limity dla niektórych kosztów podatkowych.
 • Wyceny aktywów na dzień bilansowy oraz inwentaryzacja w rozliczeniu podatkowym.
 • Dywidendy krajowe i zagraniczne.
 • Sposoby przyporządkowywania kosztów do dwóch źródeł przychodów.

2. Odliczenia i ulgi podatkowe:

 • Straty z lat ubiegłych oraz odliczenia na podstawie art.17 ustawy.
 • Ulgi podatkowe - limity i kolejność odliczeń.
 • Ulga na złe długi - zasady korekty i re-korekty podstawy opodatkowania.
 • Odliczenia od podatku.

3. Nota podatkowa i podmioty, które muszą ją sporządzać. Przygotowanie noty na podstawie omawianych wcześniej przykładów. Wycena bilansowa a wycena podatkowa. Różnice trwałe a różnice przejściowe.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska


Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.