Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek PIT

Podatek dochodowy w praktyce – „przegląd” najciekawszych interpretacji podatkowych w podatku PIT

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu rozliczania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponieważ niejednokrotnie prawidłowe opodatkowanie dochodów wymaga nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim doświadczenia, na naszym szkoleniu, na praktycznych przykładach, w oparciu o wyjaśnienia prezentowane przez organy podatkowe, przedstawimy i wyjaśnimy problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby rozliczające przychody osiągane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przychody podatkowe:

 • Ustalenie momentu powstania przychodu. Świadczenia nieodpłatne a przychód w JDG.
 • Przychody wyłączone z przychodów podatkowych.
 • Majątek prywatny a przychody z działalności gospodarczej.
 • Przekazanie przedsiębiorstwa na rzecz małżonka.

2. Koszty uzyskania przychodów:

 • Warunki uznania wydatku za koszt podatkowy.
 • Samochód w firmie.
 • Koszty świadczeń pracowniczych i umów cywilnoprawnych.
 • Wydatki nieuznawane za koszt podatkowy.
 • Leasing w działalności gospodarczej.
 • Zawieszenie działalności a koszty podatkowe.
 • Nieściągalne wierzytelności.

3. Pozostałe zagadnienia:

 • Możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodu przez wspólnika spółki i możliwości wyboru formy opodatkowania.
 • Danina solidarnościowa u wspólnika spółki.
 • Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

4. Pytania i konsultacje.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk


Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.


Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.