Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień

Szkolenie skupia się na prezentacji zagadnień, z uwzględnieniem nowych wprowadzonych od 2022 r., z zaakcentowaniem problemów i niedopowiedzeń, które pojawiają się w praktyce i utrudniają ustalenie podatku w prawidłowej wysokości. Śledzenie wszystkich zmian przepisów i ich interpretacji jest trudne do pogodzenia z bieżącą pracą księgowego. Dlatego też szkolenie ma na celu uporządkowanie informacji i omówienie wybranych zagadnień z zakresu podatku na przykładach oraz przedstawienie, jakie stanowisko w tym zakresie zajmują organy podatkowe i sądy administracyjne.

Dodatkowym utrudnieniem są zmiany w podatkach wprowadzane w związku z epidemią COVID - wynikają one z różnych ustaw i są co trochę nowelizowane. Na szkoleniu zostanie zaprezentowany aktualny stan prawny oraz będą przedstawione planowane kolejne zmiany.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowe odliczenia od podstawy opodatkowania (limity, zasady, warunki):

 • koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu,
 • koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów,
 • wydatki na nabycie udziałów/akcji w spółce posiadającej osobowość prawną,
 • wydatki na przygotowanie prospektu emisyjnego oraz wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji,
 • koszty poniesione na działalność sportową, kulturalną i wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
 • wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji przy jego użyciu,
 • wydatki na robotyzację.

2. Moment powstania przychodów i moment poniesienia kosztów podatkowych:

 • przychody należne i przychody kasowe,
 • zaliczki a zapłata z góry,
 • moment dokonania korekty przychodów,
 • przychody ze świadczeń nieodpłatnych,
 • koszty bezpośrednie a pośrednie - moment rozliczenia, ujęcie międzyokresowe, korekty.

3. Świadczenia dla pracowników (koszty podatkowe oraz zwolnienia od podatku PIT):

 • praca zdalna oraz świadczenia związane z pandemią,
 • posiłki dla pracowników, osób współpracujących i pracowników tymczasowych,
 • opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin,
 • świadczenia okolicznościowe,
 • przychody i koszty podatkowe związane z ujawnieniem pracy „na czarno”.

4. Dotacje, dofinansowania i subwencje - ich wpływ na przychody i koszty podatkowe.

5. Pozostałe rozliczenia podatkowe:

 • wydatki na kontrahentów (prezenty, spotkania biznesowe,imprezy okolicznościowe, konferencje itp.),
 • rozliczenia gotówkowe: B2B: m.in. płatności dotyczące umów na czas nieokreślony, zasady korekty w przypadku płatności gotówkowej wcześniej zaliczonej do kosztów,
 • informacje o istotnym orzecznictwie sądowym, objaśnieniach i interpretacjach podatkowych.

Prowadzący: