Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowe możliwości dla podatników planujących inwestycje:
 • utworzenie funduszu inwestycyjnego w ciężar kosztów podatkowych (możliwość dla ograniczonej grupy podatników, limit odpisu, maksymalny czas na wydatki, sankcje za niespełnienie warunków);
 • jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w związku z COVID.
2. Omówienie pozostałych zmian wprowadzonych od 2021 r.:
 • ograniczenie możliwości stosowania obniżonych stawek amortyzacji podatkowej oraz stawek indywidualnych;
 • zwiększenie limitu przychodów podatkowych uprawniających do stosowania stawki 9%;
 • możliwość odliczania darowizn w ciągu roku podatkowego i niezależnie od limitu dochodu (na cele walki z COVID i na sprzęty komputerowe dla oświaty);
 • certyfikaty rezydencji w czasie pandemii.
3. Moment powstania przychodów i moment poniesienia kosztów podatkowych:
 • przychody należne i przychody kasowe;
 • zaliczki a zapłata z góry;
 • moment dokonania korekty przychodów;
 • przychody ze świadczeń nieodpłatnych;
 • koszty bezpośrednie a pośrednie - moment rozliczenia, ujęcie międzyokresowe, korekty.
4. Świadczenia dla pracowników (koszty podatkowe oraz zwolnienia od podatku PIT):
 • praca zdalna oraz świadczenia związane z pandemią;
 • posiłki dla pracowników, osób współpracujących i pracowników tymczasowych;
 • opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin;
 • świadczenia okolicznościowe.
5. Dotacje, dofinansowania i subwencje - ich wpływ na przychody i koszty podatkowe.
 
6. Pozostałe rozliczenia podatkowe:
 • ulga na złe długi - zasady stosowania przez wierzyciela i dłużnika przy zaliczkach i w rozliczeniu rocznym - nowe interpretacje i orzecznictwo sądowe;
 • wydatki na kontrahentów (prezenty, spotkania biznesowe,imprezy okolicznościowe, konferencje itp.)
 • wyłączenia z kosztów podatkowych płatności gotówkowych, m.in.:
  • zaliczenie wydatku do kosztu i późniejsza zapłata,
  • pojedyncza transakcja a umowy zawarte na czas nieokreślony;
 • rozliczanie w kosztach odszkodowań i kar umownych związanych z COVID;
 • informacje o istotnym orzecznictwie sądowym, objaśnieniach i interpretacjach podatkowych.

Prowadzący: