Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Podatek CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – rozliczenie za rok 2023

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Moment powstania przychodów na przełomie roku:

  • dostawy bez faktur,
  • faktury bez dostaw,
  • usługi ciągłe,
  • zaliczki i zapłaty z góry,
  • faktury korygujące.

2. Koszty podatkowe na przełomie roku:

  • ustalenie momentu poniesienia,
  • rozliczenie usług ciągłych,
  • zamknięcie ewidencji rachunkowych a przyporządkowanie do roku podatkowego, rozliczenia międzyokresowe w ujęciu podatkowym,
  • faktury korygujące;
  • wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących.

3. Tworzenie kosztów na dzień bilansowy (przeszacowania, wyceny, odpisy aktualizujące, utrata wartości, różnice kursowe) a moment ujęcia ich w kosztach podatkowych.

4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w przychodach i kosztach podatkowych; właściwa dokumentacja.

5. Zaniechane inwestycje - dokumentacja, moment rozliczenia w kosztach podatkowych.

6. Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym - przykłady.

7. Ulgi podatkowe - zasady ujęcia w rozliczeniu rocznym (limity, warunki, dokumentacja).

8. Darowizny w zeznaniu rocznym - dokumentacja, podmioty uprawnione, właściwe cele.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska


Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.