Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – rozliczenie za rok 2022

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Moment powstania przychodów na przełomie roku:

 • dostawy bez faktur,
 • faktury bez dostaw,
 • usługi ciągłe,
 • zaliczki,
 • faktury korygujące;
 • porównanie zasad ustalania przychodów z KSR 15.

2. Koszty podatkowe na przełomie roku:

 • ustalenie momentu poniesienia,
 • rozliczenie usług ciągłych,
 • zamknięcie ewidencji rachunkowych a przyporządkowanie do roku podatkowego, rozliczenia międzyokresowe w ujęciu podatkowym,
 • faktury korygujące;
 • wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących.

3. Tworzenie kosztów na dzień bilansowy (przeszacowania, wyceny, odpisy aktualizujące, utrata wartości, różnice kursowe) a moment ujęcia ich w kosztach podatkowych.
4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w przychodach i kosztach podatkowych: właściwa dokumentacja.
5. Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym - przykłady.
6. Ulgi podatkowe - zasady ujęcia w rozliczeniu rocznym (limity, warunki, dokumentacja).
7. Darowizny w zeznaniu rocznym - dokumentacja, podmioty uprawnione, właściwe cele.
8. Planowane zmiany przepisów na rok następny.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.