Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Podatek CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – podstawowe informacje w przykładach praktycznych

Szkolenie zawiera podstawowe i najważniejsze informacje o rozliczeniu podatku CIT. Omawiane tematy są prezentowane z zastosowaniem praktycznych przykładów. Zagadnienia obejmują zmiany, które obowiązują od 2023r. oraz bieżące orzecznictwo, objaśnienia i interpretacje podatkowe. Celem szkolenia jest jasne i klarowne przedstawienie zasad ustalania przychodów i kosztów podatkowych z uwzględnieniem dodatkowych kwestii, których znajomość jest konieczna do prawidłowego ustalenia podatku.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Moment powstania przychodów i moment poniesienia kosztów podatkowych:

 • przyporządkowanie przychodów i kosztów do dwóch źródeł przychodów,
 • przychody należne i przychody kasowe, zaliczki oraz korekty, świadczenia nieodpłatne,
 • koszty bezpośrednie a pośrednie - moment rozliczenia, ujęcie międzyokresowe, korekty,
 • wydatki związane z samochodami osobowymi w kosztach podatkowych.

2. Moment rozliczenia w kosztach świadczeń pracowniczych (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne):

 • wynagrodzenia z narzutami i premie, PPK,
 • delegacje,
 • świadczenia pozostałe.

3. Odliczanie strat z lat ubiegłych: różne zasady odliczeń dla strat poniesionych w różnych latach podatkowych na przykładach.

4. Ulga na złe długi w przykładach:

 • warunki stosowania,
 • rozliczenie w zaliczkach miesięcznych,
 • rozliczenie w zeznaniu rocznym.

5. Pozostałe rozliczenia podatkowe:

 • płatności gotówkowe i bezgotówkowe w kosztach podatkowych,
 • zasady rozliczania różnic kursowych w przychodach i kosztach podatkowych oraz w wartości początkowej.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.