Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – podstawowe informacje w przykładach praktycznych

Szkolenie zawiera podstawowe i najważniejsze informacje o rozliczeniu podatku CIT. Omawiane tematy są prezentowane z zastosowaniem praktycznych przykładów. Zagadnienia obejmują zmiany, które obowiązują od 2024r. oraz bieżące orzecznictwo, objaśnienia i interpretacje podatkowe. Celem szkolenia jest jasne i klarowne przedstawienie – na praktycznych przykładach – zasad ustalania przychodów i kosztów podatkowych z uwzględnieniem dodatkowych kwestii, których znajomość jest konieczna do prawidłowego ustalenia podatku.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Przyporządkowanie kosztów do dwóch źródeł przychodów oraz działalności zwolnionej od podatku:
  • etapy wyodrębniania kosztów bezpośrednich i pośrednich;
  • zasada proporcji według wielkości przychodów;
  • wydatki przeznaczone na działalność statutową sfinansowane z dochodów lat ubiegłych.
 2. Samochody osobowe w kosztach podatkowych:
  • limit wartości początkowej przy amortyzacji, leasingu i ubezpieczeniach;
  • limit 75% przy kosztach eksploatacji;
  • zasady rozliczania wydatków związanych z używaniem samochodów prywatnych pracowników i osób współpracujących.
 3. Rozliczenie dotacji i dofinansowań w przychodach i kosztach:
  • dwie możliwości: opodatkowanie i zwolnienie od opodatkowania na etapie dochodu;
  • moment rozliczenia w przychodach;
  • moment korekty kosztu.
 4. Wierzytelności nie zapłacone w podatku dochodowym:
  • zaliczone do kosztów podatkowych: umorzone wierzytelności, odpisy aktualizujące, należności nieściągalne,trata na sprzedaży wierzytelności;
  • korygujące podstawę opodatkowania (ulga na złe długi): warunki stosowania, rozliczenie w zaliczkach miesięcznych, rozliczenie w zeznaniu rocznym;
  • zaliczone do przychodów podatkowych.
 5. Płatności gotówkowe i bezgotówkowe a koszty podatkowe:
  • limit płatności gotówkowych,
  • płatności bezgotówkowe dokonane na rachunek spoza „białej listy”,
  • płatności bezgotówkowe dokonane z naruszeniem obowiązku podzielonej płatności (MPP),
  • płatności przez internet, na konta organów egzekucyjnych i inne.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.