Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – omówienie najważniejszych zmian na 2022 r.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie najnowszych przepisów wprowadzonych przez Polski Ład, które podatnicy CIT muszą (mogą) uwzględnić w rozliczeniach podatku. Zanim ukażą się objaśnienia podatkowe, interpretacje i orzecznictwo sądowe, podatnicy zdani są sami na siebie, a zakres zmian jest bardzo duży. Część zmian jest dodatkowym obciążeniem dla podatników (ukryta dywidenda, nowy podatek minimalny, opodatkowanie pracy na czarno, zmniejszenie limitów dla operacji gotówkowych). Pojawiły się też nowe ulgi, których stosowanie może efektywnie obniżyć podstawę opodatkowania. Tematy objęte szkoleniem będą omówione szczegółowo, z podaniem praktycznych przykładów.

Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień mierzą się z prawem podatkowym: pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Opodatkowanie płacy z nielegalnego zatrudnienia po stronie przychodów i kosztów firmy.

2. Nowy podatek minimalny (zamiast uchylonego art. 15e) - kogo dotyczy, jak ustalić podstawę opodatkowania

3. Podatek od przerzuconych dochodów na podmioty powiązane korzystające z preferencji podatkowych i nie prowadzące rzeczywistej działalności gospodarczej

4. Podatkowe grupy kapitałowe - obniżenie wymagań dla spółek ją tworzących

5. Doprecyzowanie limitu zwolnienia w przypadku kosztów finansowania dłużnego

6. Zmiany w zakresie warunków związanych z poborem podatku u źródła (ograniczenia limitu zwolnień do podmiotów powiązanych, uznanie certyfikatów rezydencji w formie kopii).

7. Nowe ulgi podatkowe (odliczane od podstawy opodatkowania) na:

  • koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu,
  • koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów,
  • wydatki na nabycie udziałów/akcji w spółce posiadającej osobowość prawną,
  • wydatki na przygotowanie prospektu emisyjnego oraz wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji,
  • koszty poniesione na działalność sportową, kulturalną i wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
  • wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji przy jego użyciu,
  • wydatki na robotyzację.

- uściślenie przez ustawodawcę rodzaju wydatków, limitów i warunków odliczenia

8. Fundusz inwestycyjny - łagodniejsze warunki, dostępność dla nowych podmiotów.

9. CIT estoński - nowe podmioty, zmiana warunków.

10. Uproszczenia w dokumentacji cen transferowych dla niektórych podmiotów

11. Działalność strefowa - wyodrębnienie organizacyjne i obszarowe - doprecyzowanie pojęć.

12. Zmiany w uldze badawczo-rozwojowej.

13. Wyłączenie z amortyzacji praw spółdzielczych do nieruchomości mieszkalnych.

14. Przejściowy i dobrowolny zryczałtowany podatek od dochodów nieujawnionych.

15. Pozostałe zmiany.

Prowadzący: