Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych dla zaawansowanych – wybrane zagadnienia

Szkolenie skupia się na prezentacji zagadnień dla osób zaawansowanych, w praktyce rozliczających podatek CIT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2022 r. Tematy są omawiane na przykładach, z zaakcentowaniem problemów i niedopowiedzeń, które pojawiają się w praktyce i utrudniają ustalenie podatku w prawidłowej wysokości. Śledzenie wszystkich zmian przepisów i ich interpretacji jest trudne do pogodzenia z bieżącą pracą księgowego. Dlatego też szkolenie ma na celu uporządkowanie informacji i omówienie wybranych zagadnień z zakresu podatku na przykładach oraz przedstawienie, jakie stanowisko w tym zakresie zajmują organy podatkowe i sądy administracyjne.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowe odliczenia od podstawy opodatkowania (limity, zasady, warunki):

 • koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu,
 • koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów,
 • wydatki na nabycie udziałów/akcji w spółce posiadającej osobowość prawną,
 • wydatki na przygotowanie prospektu emisyjnego oraz wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji,
 • koszty poniesione na działalność sportową, kulturalną i wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
 • wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji przy jego użyciu,
 • wydatki na robotyzację.

2. Podatek minimalny:

 • szczególne ustalenie wyniku podatkowego na potrzeby podatku,
 • podmioty zwolnione z obowiązku ustalania podatku - warunki,
 • ustalenie podstawy opodatkowania,
 • rozliczenie roczne podatku minimalnego z podatkiem CIT - przykłady.

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów podatkowych:

 • moment ujęcia kosztu w podatku dochodowym,
 • zasady rachunkowe a podatkowe,
 • orzecznictwo sądów oraz bieżące interpretacje podatkowe.

4. Świadczenia dla pracowników (koszty podatkowe oraz zwolnienia od podatku PIT):

 • praca zdalna,
 • posiłki dla pracowników, osób współpracujących i pracowników tymczasowych,
 • opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin,
 • świadczenia okolicznościowe,
 • przychody i koszty podatkowe związane z ujawnieniem pracy „na czarno”.

5. Wydatki na rzecz kontrahentów:

 • zakup artykułów spożywczych i napojów, wydatki na catering i usługi gastronomiczne,
 • prezenty dla kontrahentów (wartość prezentu, okoliczności wręczenia),
 • konferencje, spotkania i imprezy okolicznościowe.

6. Dotacje, dofinansowania i subwencje - ich wpływ na przychody i koszty podatkowe.

7. Pozostałe rozliczenia podatkowe:

 • stosowanie limitu dla kosztów finansowania dłużnego (rodzaje wydatków, zasada FIFO),
 • informacje o istotnym orzecznictwie sądowym, objaśnieniach i interpretacjach podatkowych,
 • planowane zmiany przepisów podatkowych.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.