Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych dla zaawansowanych – wybrane zagadnienia

Szkolenie skupia się na prezentacji zagadnień dla osób zaawansowanych, w praktyce rozliczających podatek CIT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2023 r. Tematy są omawiane na przykładach, z zaakcentowaniem problemów i niedopowiedzeń, które pojawiają się w praktyce i utrudniają ustalenie podatku w prawidłowej wysokości. Śledzenie wszystkich zmian przepisów i ich interpretacji jest trudne do pogodzenia z bieżącą pracą księgowego. Dlatego też szkolenie ma na celu uporządkowanie informacji i omówienie wybranych zagadnień z zakresu podatku na przykładach oraz przedstawienie, jakie stanowisko w tym zakresie zajmują organy podatkowe i sądy administracyjne.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ustalanie przychodów ze świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych - przykłady, sposób wyceny.
 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów podatkowych:
  • moment ujęcia kosztu w podatku dochodowym,
  • zasady rachunkowe a podatkowe,
  • orzecznictwo sądów oraz bieżące interpretacje podatkowe.
 3. Świadczenia dla pracowników (koszty podatkowe oraz zwolnienia od podatku PIT):
  • praca zdalna,
  • posiłki dla pracowników, osób współpracujących i pracowników tymczasowych,
  • opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin,
  • świadczenia okolicznościowe i prezenty.
 4. Wydatki na rzecz kontrahentów:
  • zakup artykułów spożywczych i napojów, wydatki na catering i usługi gastronomiczne,
  • prezenty dla kontrahentów (wartość prezentu, okoliczności wręczenia),
  • konferencje, spotkania i imprezy okolicznościowe.
 5. Należności niezapłacone w kosztach podatkowych - jakie warunki trzeba spełnić i jaką dokumentację należy zebrać?
 6. Dotacje, dofinansowania i subwencje - ich wpływ na przychody i koszty podatkowe, korekty amortyzacji.
 7. Podatek od przychodów z budynków:
  • ustalenie podstawy opodatkowania - powierzchnia, wartość początkowa, kwota wolna,
  • rozliczenie podatku przy zaliczkach,
  • rozliczenie podatku w zeznaniu rocznym - zasady i warunki otrzymania zwrotu.
 8. Pozostałe rozliczenia podatkowe:
  • stosowanie limitu dla kosztów finansowania dłużnego (rodzaje wydatków, zasada FIFO),
  • kiedy zatrzymany w spółce zysk zwiększa koszty podatkowe - omówienie art.15 cb,
  • informacje o istotnym orzecznictwie sądowym, objaśnieniach i interpretacjach podatkowych.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.