Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Akcyza

Podatek akcyzowy

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb księgowo-finansowych zajmujących się rozliczaniem podatku akcyzowego z uwzględnianiem jego ujęcia w księgach rachunkowych.

Celem szkolenia będzie wyjaśnienie podstawowych definicji w podatku akcyzowym na potrzeby praktycznego ich stosowania. Przybliżenie różnić między podatkiem akcyzowym a podatkiem od towarów usług. Omówienie ogólnych zasad dotyczących przedmiotu opodatkowania z uwzględnieniem różnic dotyczących poszczególnych wyrobów akcyzowych. Omówienie ogólnych i szczególnych przypadków powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Przedstawienie przykładów liczbowych do wybranych wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe definicje występujące w podatku akcyzowym:

 • rodzaje wyrobów akcyzowych,
 • procedura zawieszenia poboru akcyzy,
 • WIA - wiążąca informacja akcyzowa,
 • różnice między niektórymi pojęciami w podatku akcyzowym a podatkiem od towarów i usług.

2. Przedmiot opodatkowania:

 • zasady ogólne,
 • przy energii elektrycznej,
 • przy wyrobach węglowych,
 • przy suszu tytoniowego,
 • przy wyrobach gazowych.

3. Powstanie obowiązku podatkowego:

 • zasady ogólne,
 • przy energii elektrycznej,
 • przy suszu tytoniowym,
 • szczególny przypadek powstania obowiązku.

4. Zgłoszenie rejestracyjne:

 • podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • podmiotu wytwarzającego energię elektryczną z generatorów (m.in. fotowoltaika),
 • podmiotu zużywającego olej do celów opałowych.

5. Deklaracje podatkowe:

 • termin składania deklaracji,
 • płatności akcyzy,
 • wpłaty dzienne,
 • szczególne przypadki.

6. Zwolnienia od akcyzy:

 • z odnawialnych źródeł energii,
 • wyrobów węglowych do celów opałowych,
 • wyrobów gazowych do celów opałowych,
 • paliw silnikowych,
 • wyrobów akcyzowych nabywanych przez osoby fizyczne.

7. Akcyza w przykładach.

Prowadzący:

Janusz Budzyński

Janusz Budzyński


Biegły rewident, ekspert z zakresu zagadnień księgowych i rachunkowych, dzielący się doświadczeniem z wieloma firmami. Od 1996 r. jako asystent uczestniczył w badaniu sprawozdań finansowych w ramach współpracy z różnymi audytorami, a w latach 2009-2019 zajmował się tym samodzielnie. Obecnie poświęca się działalności szkoleniowej i doradczej, wykonując przy tym praktyczne przeglądy ksiąg rachunkowych.