Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Prawidłowe sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2021 - rodzaje formularzy (PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR), zasady wypełniania, forma i terminy ich przekazywania obowiązujące płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

II. Świadczenia nieodpłatne, a konieczność ustalenia przychodu pracownika, zleceniobiorcy, menedżera - omówienie wybranych zagadnień, w tym m.in.:

 • finansowanie przez pracodawcę kosztów przejazdu (biletów komunikacji miejskiej, bezpłatnych przejazdów taksówką, korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych,),
 • opłacenie kosztów zakwaterowania,
 • posiłki dla załogi, bony, kupony żywieniowe,
 • rozliczanie w przychodach benefitów pracowniczych,
 • praca zdalna a podatek PIT.

III. Zwolnienia podatkowe - wybrane problemy:

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – limity zwolnień (świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty do wypoczynku), zakres zwolnienia.
 2. Wydatki na dokształcanie pracownika, zleceniobiorcy, menedżera - omówienie zwolnienia w oparciu o korzystne interpretacje organów podatkowych (wypłata dodatku szkoleniowego).
 3. PIT dla młodych w roku 2021 - omówienie wybranych problemów.
 4. Zwolnienia z opodatkowania prezentów i nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł, a przekazanie świadczeń o wyższej wartości.

IV. Pozostałe zagadnienia, w tym:

 1. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przez byłego pracodawcę.
 2. Kwota zmniejszająca podatek, drugi próg podatkowy a rozliczenie ze współmałżonkiem - omówienie problematycznych zagadnień.
 3. Opodatkowanie sprzedaży premiowej - praktyczne przykłady.
 4. Wygrana w konkursie, a zwolnienie z PIT - zasady opodatkowania wygranych uzyskiwany przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
 5. Rozliczanie świadczeń przyznawanych emerytom.
 6. Należności wypłacane po zmarłym pracowniku (wynagrodzenia, odprawy pośmiertne,  zapomogi, niespłacona pożyczka).
 7. Podwyższone koszty uzyskania przychodu, a praca zdalna spowodowana stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
 8. Koszty dla twórcy - korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi.
 9. Odszkodowanie, a rekompensata - stosowanie zwolnienia z podatku, czy obowiązek ujęcia w informacji PIT.
 10. Podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS (społecznej i zdrowotnej).
 11. Umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych - zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności.
 12. Rozliczanie należności wypłaconych dla nierezydenta - wysokość podatku, rodzaje formularzy właściwość urzędów skarbowych.

V. Zmiany na rok 2022, w tym nowe zasady rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych, nowe ulgi i zwolnienia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

VI. Pytania uczestników, dyskusja.

Prowadzący: