Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Czas pracy

Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy osób wykonujących pracę zarobkową online – szkolenie praktyczne

Proponujemy Państwu intensywny szkolenie mające na celu utrwalenie i zweryfikowanie wiedzy w zakresie  planowania, dokumentowania i rozliczania czasu pracy. Uczestnicy na praktycznych przykładach przeanalizują wiele stanów faktycznych i rozwiążą konkretne zadania. Wszystkie te zagadnienia zostaną przedstawione na praktycznych kazusach, co pozwoli nie tylko przedstawić  prawidłowe zasady w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy, ale też pozwoli uczestnikom identyfikować typowe nieprawidłowości w tym obszarze. Program uwzględnia również zagadnienia dotyczące potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. W trakcie szkolenia będą również omówione rozwiązania, które wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa w zakresie czasu pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Planowanie czasu pracy:
 • Prawidłowe formułowanie zapisów w wewnątrzzakładowych źródłach prawa, ustalających systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy, w tym do 12 miesięcy – typowe błędy i braki w regulacjach.
 • Obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i wielomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2020 roku, z uwzględnieniem różnego rodzaju nieobecności pracownika w pracy oraz kontrola limitu czasu pracy przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 • Zasady sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy oraz przy pracy zmianowej, przy zapewnieniu przestrzegania zasady jednokrotnego przystępowania do pracy w tej samej dobie, właściwego odpoczynku dobowego i tygodniowego, zasady pięciodniowego tygodnia pracy.
 • Prawidłowe wprowadzenie elastycznego czasu pracy.
 • Rozwiązania w zakresie czasu pracy, które wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa.
 1. Rozliczanie czasu pracy:
 • Rozliczanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy, w tym ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w formie dodatkowego wynagrodzenia – przykłady typowych błędów.
 • Rozliczanie czasu pracy w zmianowej organizacji pracy, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji naruszeń.
 • Praca ponadwymiarowa i w godzinach nadliczbowych dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Rozliczanie czasu pracy w przypadku rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych poprzez udzielanie czasu wolnego na wniosek i bez wniosku pracownika.
 1. Zasady prowadzenia dokumentacji czasu pracy, po zmianie przepisów w 2019 roku.
 1. Sposoby potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

 

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: