Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek PIT / Podatek PIT

PIT za 2023 – rozliczanie roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy podatku PIT mają czas na złożenie zeznania rocznego, czy to rzeczywiście tak „odległy” termin i nie ma się czym przejmować? Czy jest to takie proste? Czy wiesz, z jakich ulg i odliczeń możesz skorzystać?
Rozliczanie osób samotnie wychowujących dzieci, zeznanie małoletniego, opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, możliwe ulgi i odliczenia w podatku PIT, to tylko przykładowe powody, dla których wypełnianie zeznania PIT może sprawić pewne trudności.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest omówienie na praktycznych przykładach ulg, preferencji i zwolnień podatkowych, z jakich może skorzystać podatnik PIT rozliczający swoje dochody za rok 2023. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają również informacje jak prawidłowo rozliczać dochody z zagranicy, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz kiedy opodatkować sprzedaż waluty wirtualnej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zeznanie podatkowe podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych:
  • PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT- 38, PIT-39 - formularze PIT, czyli jaki rodzaj dochodu na jakim druku.
  • Rozliczanie wspólne małżonków, osoba samotnie wychowująca dziecko - przypomnienie warunków jakie musi spełnić podatnik, małżonek, dziecko dla skorzystania z preferencji podatkowej.
  • PIT-28 - złożenie zeznania a termin zapłaty ostatniej zaliczki.
  • Ulga dla seniora - czy PIT-11 od pracodawcy wystarczy, aby skorzystać z ulgi?
  • Dochody osiągnięte poza terytorium RP: metody unikania podwójnego opodatkowania, konwencja MLI, ulga abolicyjna - czyli jak prawidłowo rozliczyć dochody z zagranicy.
 2. Odliczenia od dochodu i podatku:
  • Składka zdrowotna w zeznaniu PIT - odliczenie składki w PIT-36L, PIT-28.
  • Składka na rzecz związków zawodowych - przepisy regulujące zasady i warunki stosowania ulgi z tytułu opłacania składek członkowskich na rzecz związków zawodowych w 2023 r.
  • Ulga termomodernizacyjna - omówienie zasad stosowania, rodzaje wydatków, kwota odliczenia, zwrot odliczonej kwoty.
  • Ulga na Internet - komu przysługuje i ile można odliczyć?
  • Ulga rehabilitacyjna - rodzaje wydatków, dokumentowanie prawa do ulgi.
  • Odliczanie darowizn przez podatnika podatku PIT - jakie darowizny i w jakiej wysokości mogą być odliczona od dochodu.
  • Wpłaty na IKZE, ulga na zabytki - omówienie zasad korzystania z ulg.
  • Przychody objęte PIT-0 dla młodych, kiedy wystąpi obowiązek zapłaty PIT, czy osoba która nie ukończyła 26. roku życia musi złożyć zeznanie, czym skutkuje brak akceptacji zeznania w usłudze e-PIT.
  • Ulga prorodzinna - komu przysługuje, zasady odliczania przez oboje rodziców.
  • Inne ulgi i odliczenia, w tym: ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację, ulga na terminale płatnicze, ulga na robotyzację, ulga na prototyp.
 3. Źródła przychodów i zasady rozliczania, w tym m. in.:
  • Sprzedaż mieszkania a ulga mieszkaniowa - kto i kiedy sporządza PIT-39.
  • Odpłatne zbycie papierów wartościowych, sprzedaż waluty wirtualnej a PIT 38.
  • Przychód z innych źródeł, co to jest i kiedy wystąpi obowiązek zapłaty podatku PIT.
 4. Pytania uczestników.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.