Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT

PIT za 2022 – rozliczanie roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do 2 maja 2023 r. podatnicy podatku PIT mają czas złożenie zeznania rocznego. Zmiana skali podatkowej w trakcie roku, likwidacja ulgi dla klasy średniej, hipotetyczny podatek czy wreszcie skomplikowany charakter ulgi dla seniora, to tylko przykładowe powody, dla których prawidłowość wypełnionego zeznania może budzić wątpliwości.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest omówienie na praktycznych przykładach ulg, preferencji i zwolnień podatkowych, z jakich może skorzystać podatnik PIT rozliczający swoje dochody za rok 2022. W takcie szkolenia uczestnicy uzyskają również informacje jak prawidłowo rozliczać dochody z zagranicy, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz kiedy opodatkować sprzedaż waluty wirtualnej.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla pracowników zamierzających samodzielnie wypełnić swoje zeznanie PIT, ale także dla biur rachunkowych czy też pracodawców, którzy pomagają pracownikom w wypełnianiu tego obowiązku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zeznanie podatkowe podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych:

 1. Rozliczanie wspólne małżonków, rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko - przypomnienie warunków jakie musi spełnić podatnik, małżonek, dziecko dla skorzystania z preferencji podatkowej.
 2. Ulga dla seniora - czy PIT-11 od pracodawcy wystarczy, aby skorzystać z ulgi?
 3. Ulga 4+, ulga na powrót - czyli jak i kto może nie opodatkowywać przychodów do kwoty 85.528 zł.
 4. Dochody osiągnięte poza terytorium RP: metody unikania podwójnego opodatkowania, konwencja MLI, ulga abolicyjna - czyli jak prawidłowo rozliczyć dochody z zagranicy.

II. Odliczenia od dochodu i podatku:

 1. Ulga termomodernizacyjna - omówienie zasad stosowania, rodzaje wydatków, kwota odliczenia, zwrot odliczonej kwoty.
 2. Ulga na Internet - komu przysługuje i ile można odliczyć?
 3. Ulga rehabilitacyjna - rodzaje wydatków, dokumentowanie prawa do ulgi.
 4. Odliczanie darowizn przez podatnika podatku PIT - jakie darowizny i w jakiej wysokości mogą być odliczona od dochodu .
 5. Wpłaty na IKZE, składki na rzecz związków zawodowych, ulga na zabytki-omówienie zasad korzystania z ulg.
 6. Przychody objęte PIT-0 dla młodych, kiedy wystąpi obowiązek zapłaty PIT czy osoba, która nie ukończyła 26. roku życia musi złożyć zeznanie, czym skutkuje brak akceptacji zeznania w usłudze e-PIT.
 7. Ulga prorodzinna - komu przysługuje, zasady odliczania przez oboje rodziców.
 8. Inne ulgi i odliczenia.

III. Źródła przychodów i zasady rozliczania, w tym m. in.:

 1. Sprzedaż mieszkania a ulga mieszkaniowa - kto i kiedy sporządza PIT-39.
 2. Odpłatne zbycie papierów wartościowych, sprzedaż waluty wirtualnej a PIT-38.
 3. Przychód z innych źródeł, co to jest i kiedy wystąpi obowiązek zapłaty podatku PIT.

IV. Pytania uczestników.