Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: PIT

PIT za 2021 – rozliczanie roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do 2 maja 2022 r. podatnicy podatku PIT mają czas na wypełnienie obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT za rok 2021. Duża część osób korzysta przy tym z udostępnionej przez KAS usługi e-PIT, rozliczenie to jednak zawiera tylko podstawowe odliczenia.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym przypomnimy z jakich ulg i odliczeń podatnicy składający formularz PIT za rok 2021 będą mogli skorzystać. W trakcie spotkania wyjaśnimy również czy i jak prawidłowo rozliczyć „nietypowe” wypłaty, w tym takie od których płatnik nie pobierał zaliczki w trakcie roku.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla pracowników zamierzających samodzielnie wypełnić swoje zeznanie PIT, ale także dla biur rachunkowych czy też pracodawców, którzy pomagają pracownikom w wypełnianiu tego obowiązku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Ulgi rozliczane według przepisów Polskiego Ładu - omówienie zasad korzystania z poszczególnych ulg z uwzględnieniem zmian przewidzianych przepisami wprowadzonymi ustawą z 29 października 2021 r.:

1. Rozliczanie wspólne małżonków, w tym zmiany dotyczące osób które zawarły związek małżeński w trakcie roku.
2. Brak dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo lub ryczałtem ewidencjonowanym a wspólne rozliczenie z dzieckiem albo małżonkiem.
3. Ulga prorodzinna - komu przysługuje, zasady odliczania przez oboje rodziców.
4. Ulga rehabilitacyjna - nowe wydatki objęte tą ulgą.

II. Pozostałe ulgi i odliczenia:

1. Ulga termomodernizacyjna - omówienie zasad stosowania.
2. Ulga na Internet - komu przysługuje i ile można odliczyć?
3. Ulga abolicyjna - ograniczenia w zasadach stosowania ulgi na rok 2021.
5. Zasady odliczania darowizn i wpłat na IKZE.
6. Osoba samotnie wychowująca dziecko - omówienia zasad wspólnego rozliczania z dzieckiem.
7. Przychody objęte PIT-0 dla młodych, kiedy wystąpi obowiązek zapłaty PIT.

III. Źródła przychodów i zasady rozliczania, w tym m. in.:

1. Sprzedaż mieszkania a ulga mieszkaniowa.
2. Odpłatne zbycie papierów wartościowych a PIT 38.
3. Przychód z innych źródeł, co to jest i kiedy wystąpi obowiązek zapłaty podatku PIT.

IV. Pytania i konsultacje.

Prowadzący: