Strefa merytoryczna
Czas trwania: 10 godzin
Tematyka: PIT

PIT w biznesie – kompleksowe szkolenie z podatku dochodowego od osób fizycznych od podstaw (2-dniowe szkolenie)

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z podatku dochodowego od osób fizycznych, które udoskonali Państwa kompetencje zawodowe. Szkolenie adresowane jest do osób początkujących i rozwijających skrzydła w dziedzinie podatków biznesowych. Poruszone zostaną kwestie podmiotu, przedmiotu, podstawy opodatkowania, ale ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk podatkowych oraz doboru najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczych. Czy wiesz, jak opodatkować sprzedaż kryptowaluty, gdy klient prowadzi działalność gospodarczą? Jak dobrze dobrać formę opodatkowania w danej branży? Zastanawiałeś się, czy różni się przychód od dochodu w praktyce? Jak wykorzystać ulgi podatkowe? Nie zabraknie czasu na żadne Państwa pytania.

Szkolenie składa się z dwóch dni:

Dzień 1 -  31.03.2023 r. 

Dzień 2 -  04.04.2023 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień I

1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Podmiot opodatkowania podatkiem PIT.
3. Źródła przychodów:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • odpłatne zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy,
 • działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną;
 • niezrealizowane zyski,
 • inne źródła.

4. Koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej:

 • definicja,
 • wyłączenia z kosztów uzyskania,
 • przykłady praktyczne,
 • amortyzacja,
 • wyłączenia z amortyzacji.

5. Określenie podstawy opodatkowania:

 • przychód a dochód,
 • remanenty.

6. Skala podatkowa, odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • stawki PIT,
 • kwota wolna,
 • zerowy PIT.

7. Zaliczki na podatek dochodowy.
8. Deklaracje i zeznania podatkowe.
9. Zwolnienia w podatku PIT.

Dzień II

10. Ulgi podatkowe:

 • na dzieci,
 • termomodernizacyjna,
 • B+R,
 • IP BOX,
 • pakiet green taxes od 2022 r.

11. Preferencyjne formy rozliczenia rocznego.
12. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy.
13. Rozliczanie przychodów i kosztów w czasie.
14. Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów.
15. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych, najmu i dzierżawy.
16. Wybrane, najnowsze orzeczenia i interpretacje z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.
17. Podmioty powiązane:

 • jak identyfikować powiązania?
 • jak wpływa to na rozliczenie podatkowe?
 • transakcje z podmiotami rajowymi.

18. Działalność gospodarcza optymalna podatkowo:

 • możliwe formy opodatkowania,
 • dobór formy opodatkowania,
 • zmiana formy opodatkowania,
 • ryzyka przy wyborze formy opodatkowania,
 • składki na ZUS i NFZ,
 • danina solidarnościowa,
 • działalność gospodarcza a śmierć podatnika.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska


Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.


Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.


Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.


Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.