Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT

PIT w 2023 dla płatników i podatników (w tym przedsiębiorców) – oraz inne wybrane zagadnienia

Polski ład 2.0 czy też „Niskie podatki” to kolejne zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zarówno w 2022 r. jak i w 2023 r. Zmiany wynikające z tych zmian to m.in. zmniejszenie stawki podstawowej PIT z 17% na 12%, zmiany w kwocie wolnej, możliwość odliczania przez niektórych podatników od podstawy opodatkowania składek zdrowotnych, możliwość zmiany formy opodatkowania przez przedsiębiorców w 2022 r., rozszerzenie zwolnień podatkowych, rozszerzenie możliwości składnia PIT-2 od 2023 oraz inne jeszcze zmiany. Co też istotne, powyższe zmiany dotyczą samych płatników jak i podatników w tym przedsiębiorców. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, te zmieniane począwszy od 2023 r. jak również inne wybrane zagadnienia.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. PIT w 2023/2022:

 • hipotetyczny podatek za 2022 r.,
 • możliwość składania PIT-2 u kilku płatników albo oświadczenia o przychodach nieprzekraczających 30 tyś zł,
 • nowy wzór informacji PIT-2,
 • wykorzystywanie kwoty wolnej od podatku w zależności od źródła przychodów,
 • przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący,
 • zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców za 2022 r.,
 • rozszerzenie zwolnień podatkowych,
 • rewolucja w składkach ZUS z możliwością odliczenia składki zdrowotnej,
 • członkowie zarządu (prokurenci?) a składka zdrowotna,
 • zmiana kwoty granicznej drugiego progu podatkowego (120 tyś zł),
 • zmiany w zakresie kosztów podatkowych stosowanych przez płatników,
 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia małżonków,
 • ulga na powrót - zmiana rezydencji podatkowej.
 • wynajem prywatnych składników majątku - ryczałt,
 • ryczałt samochodowy dla pracowników - zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
 • praca na czarno- nowe sankcje podatkowe i ZUS,
 • zmiany i nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym,
 • zmiany zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci
 • ulga mieszkaniowa - nowości,
 • ulga rehabilitacyjna - zmiany.

2. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników w tym rozszerzenie zakresu ulgi, warunki zastosowania ulgi, obowiązki podmiotu wypłacającego świadczenia.

3. Przychody ze stosunku pracy i inne źródła przychodów w tym:

 • refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika,
 • zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,
 • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
 • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
 • świadczenia „żywieniowe”,
 • wyjazdy i imprezy integracyjne,
 • sprzedaż premiowa (wzmianka),
 • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
 • świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą,
 • umowy zlecenia z cudzoziemcami.

4. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 • zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),
 • darowizny od pracodawcy,
 • casusy z praktyki skarbowej.

5. Wybrane zwolnienia przedmiotowe:

 • ubrania pracownicze (służbowe),
 • podróże służbowe,
 • zakwaterowanie pracowników,
 • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • szczepienia przeciwko grypie.

6. Regulacje związane z COVID-19 oraz świadczenia pomocowe humanitarne na rzecz uchodźców:

 • nowe zwolnienia podatkowe oraz zwiększenie limitów zwolnień podatkowych na 2022, 2023,
 • wpływ zwolnienia z ZUS na zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • nowe zwolnienia podatkowe związane z pomocą humanitarną dla uchodźców.

7. Pytania uczestników.