Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT / Podatki

PIT w 2020 r.

Początek 2020 roku przyniósł podatnikom PIT wiele zmian w podatku dochodowym od osób prawnych (m.in. zmiana zasad poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników,  zmiany w uldze na młodych).

Jednocześnie w trakcie 2020 roku w związku z przeciwdziałaniem negatywnych konsekwencji związanych z pandemią COVID-19 ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie kolejnych zmian np.: zwiększenie limitu zwolnień podatkowych oraz wprowadzenie nowych, wydłużenie terminu na sporządzenie rocznego zeznania podatkowego, możliwości odliczenia darowizn na rzecz podmiotów zajmujących się walką z COVID-19.

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno tych, które zostały wprowadzone z początkiem roku jak i w trakcie tego roku - związanych z COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe zasady opodatkowania wynagrodzeń ze stosunku pracy w 2020 roku:

 • Przychód.
 • Nieodpłatne świadczenia.
 • Koszty uzyskania przychodu.
 • Ulga w podatku.
 • Stosowanie skali.
 • Oświadczenia pracownika.

2. Nieodpłatne świadczenia i inne benefity dla pracownika:

 • Definicja.
 • Zmiany rozumienia zakresu pojęciowego nieodpłatnych świadczeń.
 • Zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń.
 • Podleganie składkom.
 • Różnice w opodatkowaniu osób młodych.

3. Świadczenia z ZFŚS oraz ze środków obrotowych:

 • Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku.
 • Korzyści materialne wynikające z przepisów prawa pracy.
 • Prezenty dla obecnych i byłych pracowników.
 • Pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe.
 • Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 • Okulary.
 • Posiłki regeneracyjne i inne posiłki zapewniane w trakcie pracy.
 • „Gadżety” służbowe.
 • Świadczenia związane z BHP.
 • Przejazdy i zakwaterowanie związane z oddelegowaniem.
 • Paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety.
 • Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika.
 • Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi losowe – inny zakres zwolnienia w PIT a inny w ZUS.
 • Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18.

4. Wynagrodzenie kosztem uzyskania - problemy praktyczne w związku ze świadczeniami otrzymanymi w czasie COVID.

5. Delegacje służbowe w praktyce - problemy z rozliczaniem i opodatkowaniem:

 • Świadczenia w delegacji.
 • Kiedy zwolnienie z ZUS i podatku a kiedy obciążenia.

6. Jazdy lokalne samochodem pracownika - rozliczenia, sposoby, opodatkowanie, zwolnienie z PIT i zwolnienie z ZUS - warunki.
7. Najnowsze stanowiska organów skarbowych.
8. Omówienie nowych formularzy PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR).
9. Obowiązki płatnika PIT związane z zamknięciem 2020 r. w PIT.
10. Planowane zmiany na 2021 rok.
11. Panel dyskusyjny.

Prowadzący: