Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: PIT

PIT-2 i INNE OŚWIADCZENIA PODATKOWE OD 2023 ROKU – czyli jak nie popełnić błędów przy rozliczaniu podatku

Celem szkolenia jest wskazanie zasad i pułapek podatkowych, jakie wynikają ze zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym, zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów druku PIT-2 i objaśnień Ministerstwa z 30.12.2022 r. dotyczących zasad składania oświadczeń przez podatnika.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Druk PIT-2 - wzór obowiązkowy czy pomocniczy?

 1. Czy mogę mieć swoje druki?
 2. Czy muszę przyjąć od podatnika druk wg. wzoru MF?

2. Zasady składania oświadczeń przez podatnika z uwzględnieniem stanowiska MF:

 1. Kiedy podatnik składa kilka oświadczeń w tym samym zakresie?
 2. W jaki sposób następuje zmiana oświadczenia lub wniosku przez podatnika?
 3. Co w przypadku, gdy podatnik złoży oświadczenie w zakresie, do którego nie jest uprawniony?
 4. Co w przypadku, gdy podatnik złoży oświadczenia wykluczające się?

3. Zasady stosowania oświadczeń przez Płatnika według ustawy podatkowej i według stanowiska Ministerstwa.

4. Oświadczenia podatkowe od 2023 roku:

 1. Pracownik/zleceniobiorca do 26 roku zasady składania oświadczeń.
 2. Oświadczenie o prawie do kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek.
 3. Oświadczenie o prawie do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.
 4. Oświadczenie o rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu przez pracownika i osobę uzyskującą przychody z działalności wykonywanej osobiście.
 5. Oświadczenie o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodu
 6. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu się.
 7. Oświadczenie o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek - jak liczyć 30.000 zł dochodu.
 8. Oświadczenie o prawie do zwolnienia z poboru zaliczki.
 9. Wniosek o pobór 32% zaliczki.

5. Moment uzyskania przychodu a zasady obliczania podatku z uwzględnieniem objaśnień MF - przykłady rozliczania list płac w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu m.in.:

 1. Umowa o pracę i zlecenia w tej samej firmie w trakcie zatrudnienia.
 2. Umowa o pracę i zlecenia w tej samej firmie rozliczanie po zakończeniu umów.
 3. Rozliczanie przychodów członków zarządu, osób na kontraktach managerskich.