Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Szkolenia managerskie

Pierwsze kroki managera: ocena pracownika

Szkolenia managerskie

Szkolenie dedykowane osobom rozpoczynającym swoją karierę na kierowniczym stanowisku. Po co robić ocenę roczną? Co mogę dzięki niej uzyskać jako manager?  
 
Korzyści płynące ze szkolenia:
  • Przygotowanie się do przeprowadzenia rozmowy oceniającej w oparciu o dostępne narzędzie.
  • Stworzenie odpowiedniej atmosfery służącej otwartej komunikacji.
  • Nawiązanie z pracownikiem właściwej relacji.  
  • Otwarte wysłuchanie obiekcji i obaw pracownika dotyczących jego pracy.
  • Asertywne formułowanie otwartych komunikatów dotyczących oceny pracy pracownika.
  • Odwoływanie się do konkretnych zdarzeń będących podstawą ocen.  
  • Radzenie sobie z trudnymi pracownikami (z ich emocjami, zdecydowanym sprzeciwem, brakiem otwartości).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Główne zasady systemu ocen pracowniczych - omówienie/przypomnienie procedur wewnętrznych funkcjonujących w firmie.  
 
2. Praca na arkuszach ocen funkcjonujących w firmie - stanowiska pracownicze i menedżerskie.
 
3. Wyznaczanie celów - rodzaje (zadaniowe, rozwojowe), kryteria oceny, wagi.
 
4. Ocena kompetencji - klasyfikacja kompetencji na różnych stanowiskach, skala oceny.
 
5. Zasady i struktura prowadzenia rozmowy oceniającej.
 
6. Przygotowanie do rozmowy przez pracownika i oceniającego.
 
7. Przypomnienie zasad aktywnego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna.
 
8. Udzielanie informacji zwrotnej pozytywnej i korygującej.
 
9. Ustalanie planów rozwojowych krótko i długoterminowych z pracownikiem.
 
10. Błędy popełniane w systemie ocen i jak ich unikać.
 
11. Trudne sytuacje z pracownikiem w trakcie rozmowy i jak sobie z tym poradzić.

Prowadzący:

Katarzyna Braś

Katarzyna Braś

Jako Trenerka przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleń w zakresie komunikacji i budowania zaangażowania zespołu, sprzedaży oraz zarządzania zespołem, a także postaw managerskich.

Jest niezwykle doświadczonym trenerem i mentorem w zarówno w obszarze sprzedaży, jak i efektywności osobistej i zespołowej.

Jest certyfikowanym trenerem Action Learning WIAL, absolwentką licznych szkoleń Train the Trainers Academy oraz szkoleń rozwojowych, akredytacja Insight Discovery oraz absolwentką MBA z zakresie ZZL.