Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Edukacja finansowa

Oszczędzanie czy inwestowanie – jaki wykonać ruch, gdy w budżecie domowym pozostają wolne środki finansowe?

Oszczędzanie, a inwestowanie! Czy to tożsame pojęcia? A jeżeli nie, to czym tak naprawdę się różnią?
Czy w czasach kryzysu lepiej oszczędzać czy inwestować?
W prawidłowo zarządzanym budżecie domowym powinno znaleźć się miejsce na oszczędności krótko i długoterminowe. Dzięki nim, każdy dorosły człowiek będzie posiadał środki na nagłe, nieprzewidziane wydatki, a także spełni dalekosiężne plany, jak np. zmiana auta, zakup mieszkania, a także godna emerytura.
A czym jest inwestowanie? Czym różni się od oszczędzania?
Temat inwestowania wydaję się wielu Polakom bardzo ciekawy. Wiele osób uważa, że to świetny pomysł na pomnażanie swoich środków finansowych. Jednakże, aby rozpocząć przygodę z inwestowaniem potrzeba szerszego spojrzenia na ten temat.
Zrozumienie różnić pomiędzy inwestowaniem, a oszczędzaniem to pierwszy krok do realizacji dalszych planów, związanych z pomnażaniem własnego majątku.
Następne kroki, takie jak: zrozumienie potrzeb oszczędzania krótko i długoterminowego, a także ryzyka związanego z inwestowaniem, przybliżają do rozsądnego zarządzania wolnymi środkami finansowymi.
Dzięki wypracowaniu potrzeby zabezpieczenia środków finansowych, w celu oszczędzania oraz/lub inwestowania, unikniesz konieczności korzystania z produktów kredytowych po to, aby spełniać swoje plany i marzenia. Te krótko oraz długoterminowe!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Oszczędzanie długoterminowe - czy to ma jeszcze sens?
  2. Czy nie jestem zbyt młody, żeby myśleć już o emeryturze?
  3. Bezpieczeństwo zgromadzonych środków finansowych na kontach bankowych.
  4. Pełnomocnictwo, a dyspozycja na wypadek śmierci. Po co mi testament? Przecież jestem młody!
  5. Zmarł mój bliski członek rodziny - skąd mogę się dowiedzieć, gdzie zgromadził swoje oszczędności?
  6. Oszczędzanie, a inwestowanie - czy to tożsame pojęcia?
  7. Dywersyfikacja portfela - czy to naprawdę jest bardzo ważne?
  8. Czy w moim banku mogę rozpocząć przygodę z inwestowaniem?
  9. Inwestowanie - korzyści i pułapki.

Prowadzący:

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Prowadzi szkolenia i audyty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, edukuje finansowo, a także doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.

Przez 17 lat współtworzyła instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, była odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów.

W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyła w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W 2022 r. uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET.