Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Operacje gospodarcze i odpowiadające im dowody księgowe

Zapoznanie uczestników z zasadami klasyfikacji i dokumentacji operacji gospodarczych. Wskazanie najważniejszych zasad tworzenia dokumentacji księgowej zgodnie z treścią i specyfiką przedsiębiorstwa. Zwrócenie uwagi na wpływ operacji gospodarczych na bilans i wyniki jednostki.

Adresaci kursu:

  • kandydaci na księgowych,
  • studenci,
  • pracownicy biur rachunkowych,
  • osoby samodzielnie przygotowujące się do egzaminów zawodowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1) Operacje gospodarcze:

a) Zdarzenia a operacje gospodarcze
b) Wpływ operacji gospodarczych na bilans

  • operacje bilansowe,
  • operacje wynikowe.

2) Dowody księgowe:

a) Klasyfikacja i cechy dowodów księgowych:

  • dokumenty kasowe,
  • dokumenty magazynowe,
  • dokumenty zewnętrzne a wewnętrzne,
  • dokumentacja środków trwałych.

b) Dekretowanie i kontrola dokumentów księgowych.
c) Sposoby poprawiania błędów w dokumentacji.
d) Przechowywanie i osoby odpowiedzialne za sporządzanie dowodów księgowych.

3) Część praktyczna - przykłady i zadania.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska


Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.