Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe / Rachunkowość

Odpisy aktualizujące oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką związaną z odpisami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości. Wskazanie najważniejszych zasad związanych z koniecznością tworzenia odpisów. Omówienie wpływu odpisów na wynik finansowy oraz bilans przedsiębiorstwa.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Odpisy aktualizujące:
  • zasady tworzenia,
  • sposób ewidencji,
  • wpływ na wynik finansowy,
  • prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 2. Odpisy z tyt. trwałej utraty wartości:
  • zasady tworzenia,
  • sposób ewidencji,
  • wpływ na wynik finansowy,
  • prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 3. Odpisy a prawo podatkowe.
 4. Część praktyczna - przykłady i zadania.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska

Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.