Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Odliczanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021-2023

Szanowni Państwo,

pragniemy zaprosić na szkolenie, które dotyczy odliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian, które w tym zakresie zostały dokonane w latach 2021-2023. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z odliczaniem podatku naliczonego wynikającego w szczególności z tytułu:

  • krajowego nabycia towarów i usług,
  • odwrotnych obciążeń (np. import usług i WNT),
  • importu towarów.

Poruszymy również interesujące zagadnienia dotyczące odliczenia VAT naliczonego, a w szczególności:

  • moment nabycia prawa do odliczenia,
  • okresy rozliczeniowe, w których można zrealizować prawo do odliczenia,
  • właściwe dokumentowanie zakupu w celu realizacji prawa do odliczenia,
  • zagadnienia dotyczące należytej staranności w momencie dokonywania zakupu (np. w przypadku faktur otrzymanych od podatnika niezarejestrowanego jako VAT czynny),
  • odliczenia VAT przy zakupie towarów i usług na rzecz pracowników.

Szkolenie uwzględnia najnowsze przepisy, interpretacje oraz orzecznictwo.

Zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. ŹRÓDŁA PODATKU NALICZONEGO:

1. Krajowe nabycie towarów i usług.

2. Odwrotne obciążenia (np. WNT, import usług).

3. Import towarów.

4. Zwrot zryczałtowanego podatku (zakup od rolnika ryczałtowego).

II. PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU VAT NALICZONEGO - WARUNKI:

1. Warunki materialne:

a) związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT:

- bezpośredni i pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi,

- nabycie towarów na cele pracowników,

- nabycie prezentów dla kontrahentów,

b) faktyczne nabycie towarów lub usług oraz należyta staranność:

- odliczenie VAT w przypadku zakupu od podatnika nieposiadającego statusu VAT czynnego,

- import towarów nie stanowiących własności podatnika,

- odliczenie VAT od podatnika, który nie wykazał podatku należnego,

- sposób płatności a należyta staranność.

2. Warunki formalne:

a) status podatkowy nabywcy oraz dostawy towarów lub wykonawcy usługi:

- odliczenie VAT przez podatnika nie zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,

- zakupy dokonane przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT a prawo odliczenia VAT,

- odliczenia VAT przez następcę prawnego (np. przekształcenie, przejęcie, utworzenie Grupy VAT),

b) faktura jako źródło prawa do odliczenia VAT:

- jakie elementy musi posiadać dokument, żeby stanowił fakturę?

- jakie inne błędy uniemożliwiają odliczenie VAT z faktury?

- paragon z NIP jako faktura,

- paragon bez NIP jako faktura,

- inne formy faktur niezawierających danych nabywcy,

- umowa jako faktura - wyrok TSUE z 29 września 2022 r., w sprawie C-235/21.

c) odwrotne obciążenia:

- wykazanie podatku należnego,

- czy potrzebna jest faktura?,

- dowody płatności a prawo do odliczenia VAT,

- zapłata VAT z tytułu WNT środka transportu a prawo do odliczenia,

d) import towarów:

- dokument celny jako źródło prawa do doliczenia,

- decyzja organów celno-skarbowych jako źródło prawa do doliczenia,

- odliczenia VAT w przypadku importu towarów w procedurze uproszczonej,

- zapłata cła oraz podatku VAT importowego a prawo do odliczenia,

e) zwrot zryczałtowanego podatku – nabycie od rolnika ryczałtowego:

- faktura RR oraz inne dokumenty kluczowe dla odliczenia VAT,

- sposób płatności a prawo do odliczenia VAT,

3. Zakazy odliczenia VAT wymienione przez ustawodawcę:

a) nabycie usług noclegowych oraz gastronomicznych,

b) faktury z nieprawidłowym opodatkowaniem,

c) faktury wystawione przez podmiot nieistniejący,

d) faktury niezgodne z rzeczywistością,

e) faktury podające kwoty niezgodne z rzeczywistością,

f) podatek VAT należny z tytułu sankcyjnego WNT,

III. PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU VAT NALICZONEGO - MOMENT POWSTANIA PRAWA DO ODLICZENIA:

1. Nabycia krajowe:

a) ustalenia daty otrzymania faktury lub dokumentu celnego w celu realizacji prawa do odliczenia:

- data otrzymania faktury w formie papierowej,

- data otrzymania faktury w formie elektronicznej,

- data otrzymania faktury wystawionej w KSeF,

- otrzymanie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego od czynności będącej przedmiotem nabycia.

b) powstanie obowiązku podatkowego od czynności będącej przedmiotem nabycia a prawo do odliczenia VAT.

2. Odwrotne obciążenia:

a) wykazanie podatku należnego a prawo do doliczenia,

b) czy potrzebna jest faktura?,

c) dowody płatności a prawo do odliczenia VAT.

3. Import towarów:

a) moment otrzymania dokumentu celnego,

b) moment zapłaty podatku VAT importowego a prawo do doliczenia VAT,

c) moment otrzymania decyzji organu celno-skarbowego a prawo do doliczenia VAT.

4. Zwrot zryczałtowanego podatku – nabycie od rolnika ryczałtowego:

a) moment wystawienia faktury RR a prawo do odliczenia VAT,

b) moment płatności a prawo do odliczenia VAT.

5. Okresy rozliczeniowe, w których jest możliwe dokonanie odliczenia VAT:

a) ilość kolejnych okresów rozliczeniowych, w których można zrealizować prawo do odliczenia VAT w zależności od rodzaju czynności skutkującej odliczeniem VAT,

b) czas na realizację prawa do odliczenia VAT poprzez korektę,

c) termin na odliczenia VAT z duplikatu faktury,

d) korekta faktury niedającej prawa do odliczenia a termin na odliczenia VAT,

e) faktury opiewające na wartość będącą przedmiotem sporu a prawo do odliczenia VAT.

IV. PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU VAT NALICZONEGO - POZOSTAŁE ZAGADNIENIA:

1. Sposób płatności a prawo do odliczenia VAT:

a) brak płatności za fakturę a prawo do odliczenia VAT,

b) niewykonanie obowiązku zapłaty przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności a prawo do odliczenia VAT,

c) niewykonanie obowiązku zapłaty na rachunek zawarty na „Białej Liście” a prawo do odliczenia VAT,

d) kompensata a prawo do odliczenia VAT,

e) zapłata przez podmiot niebędący nabywcą a prawo do odliczenia VAT,

f) zakupy sfinansowane z dotacji a prawo do odliczenia VAT.

2. Częściowe odliczenia VAT:

a) nabycia związane z pojazdami samochodowymi,

b) nabycia związane z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi,

c) nabycia związane z czynnościami opodatkowanymi oraz czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT.

3. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym:

a) nadwyżka podatku naliczonego nad należnym jako kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy:

- jak długo można przenosić nadwyżkę podatku naliczonego na następne okresy rozliczeniowe?

b) nadwyżka naliczonego nad należnym jako kwota do zwrotu na rachunek bankowy:

- terminy zwrotu podatku VAT (15, 25, 40, 60, 180 dni),

- warunki zwrotu podatku VAT,

- formy weryfikacji zwrotu VAT przez organy KAS,

- warunki wstrzymania zwrotu VAT przez organ podatkowy,

- możliwość zaliczenia zwrotu VAT na inne zobowiązania podatkowe.

4. Ujęcie odliczenia w przypadku częściowego odliczenia VAT:

a) dane dokumentu zakupu w JPK_V7,

b) częściowe odliczenie VAT z faktury, a prezentacja danych w JPK_V7,

c) specyficzne oznaczenia stosowane dla dokumentów zakupu,

d) czy odliczenie można zaprezentować dokumentem WEW?

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk


Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.