Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Odliczanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021-2023

Szanowni Państwo,
pragniemy zaprosić na szkolenie, które dotyczy odliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian, które w tym zakresie zostały dokonane w latach 2021-2023. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z odliczaniem podatku naliczonego wynikającego w szczególności z tytułu:

 • krajowego nabycia towarów i usług,
 • odwrotnych obciążeń (np. import usług i WNT),
 • importu towarów.

Poruszymy również interesujące zagadnienia dotyczące odliczenia VAT naliczonego, a w szczególności:

 • moment nabycia prawa do odliczenia,
 • okresy rozliczeniowe, w których można zrealizować prawo do odliczenia,
 • właściwe dokumentowanie zakupu w celu realizacji prawa do odliczenia,
 • zagadnienia dotyczące należytej staranności w momencie dokonywania zakupu (np. w przypadku faktur otrzymanych od podatnika niezarejestrowanego jako VAT czynny),
 • odliczenia VAT przy zakupie towarów i usług na rzecz pracowników.

Szkolenie uwzględnia najnowsze przepisy, interpretacje oraz orzecznictwo.

Zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. ŹRÓDŁA PODATKU NALICZONEGO:

  1. Krajowe nabycie towarów i usług.
  2. Odwrotne obciążenia (np. WNT, import usług).
  3. Import towarów.
  4. Zwrot zryczałtowanego podatku (zakup od rolnika ryczałtowego).
 2. PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU VAT NALICZONEGO - WARUNKI:

  1. Warunki materialne:
   • związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT: bezpośredni i pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi, nabycie towarów na cele pracowników, nabycie prezentów dla kontrahentów,
   • faktyczne nabycie towarów lub usług oraz należyta staranność: odliczenie VAT w przypadku zakupu od podatnika nieposiadającego statusu VAT czynnego, import towarów nie stanowiących własności podatnika, odliczenie VAT od podatnika, który nie wykazał podatku należnego, sposób płatności a należyta staranność.
  2. Warunki formalne:
   • status podatkowy nabywcy oraz dostawy towarów lub wykonawcy usługi: odliczenie VAT przez podatnika nie zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, zakupy dokonane przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT a prawo odliczenia VAT, odliczenia VAT przez następcę prawnego (np. przekształcenie, przejęcie, utworzenie Grupy VAT),
   • faktura jako źródło prawa do odliczenia VAT: jakie elementy musi posiadać dokument, żeby stanowił fakturę? jakie inne błędy uniemożliwiają odliczenie VAT z faktury? paragon z NIP jako faktura, paragon bez NIP jako faktura, inne formy faktur niezawierających danych nabywcy, umowa jako faktura - wyrok TSUE z 29 września 2022 r., w sprawie C-235/21,
   • odwrotne obciążenia: wykazanie podatku należnego, czy potrzebna jest faktura? dowody płatności a prawo do odliczenia VAT, zapłata VAT z tytułu WNT środka transportu a prawo do odliczenia,
   • import towarów: dokument celny jako źródło prawa do doliczenia, decyzja organów celno-skarbowych jako źródło prawa do doliczenia, odliczenia VAT w przypadku importu towarów w procedurze uproszczonej, zapłata cła oraz podatku VAT importowego a prawo do odliczenia,
   • zwrot zryczałtowanego podatku – nabycie od rolnika ryczałtowego: faktura RR oraz inne dokumenty kluczowe dla odliczenia VAT, sposób płatności a prawo do odliczenia VAT,
   • faktury RR a KSeF: kiedy i na jakich zasadach faktury RR będą wystawiane w KSeF? czy będzie obowiązek wystawiania faktur RR w KSeF? specyfika tytułu przelewu faktury RR wystawianej w KSeF a prawo do doliczenia VAT.
  3. Zakazy odliczenia VAT wymienione przez ustawodawcę:
   • nabycie usług noclegowych oraz gastronomicznych,
   • faktury z nieprawidłowym opodatkowaniem,
   • faktury wystawione przez podmiot nieistniejący,
   • faktury niezgodne z rzeczywistością,
   • faktury podające kwoty niezgodne z rzeczywistością,
   • podatek VAT należny z tytułu sankcyjnego WNT.
 3. PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU VAT NALICZONEGO - MOMENT POWSTANIA PRAWA DO ODLICZENIA:

  1. Nabycia krajowe:
   • ustalenia daty otrzymania faktury lub dokumentu celnego w celu realizacji prawa do odliczenia: data otrzymania faktury w formie papierowej, data otrzymania faktury w formie elektronicznej, data otrzymania faktury wystawionej w KSeF, otrzymanie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego od czynności będącej przedmiotem nabycia,
   • powstanie obowiązku podatkowego od czynności będącej przedmiotem nabycia a prawo do odliczenia VAT,
   • faktury wystawione poza KSeF pomimo takiego obowiązku - czy będzie można odliczyć VAT?
   • faktury wystawione i otrzymane poza KSeF w okresie awarii lub niedostępności KSeF - specyfika odliczenia podatku VAT.
  2. Odwrotne obciążenia:
   • wykazanie podatku należnego a prawo do doliczenia,
   • czy potrzebna jest faktura?
   • dowody płatności a prawo do odliczenia VAT.
  3. Import towarów:
   • moment otrzymania dokumentu celnego,
   • moment zapłaty podatku VAT importowego a prawo do doliczenia VAT,
   • moment otrzymania decyzji organu celno-skarbowego a prawo do doliczenia VAT.
  4. Zwrot zryczałtowanego podatku - nabycie od rolnika ryczałtowego:
   • moment wystawienia faktury RR a prawo do odliczenia VAT,
   • moment płatności a prawo do odliczenia VAT.
  5. Okresy rozliczeniowe, w których jest możliwe dokonanie odliczenia VAT:
   • ilość kolejnych okresów rozliczeniowych, w których można zrealizować prawo do odliczenia VAT w zależności od rodzaju czynności skutkującej odliczeniem VAT,
   • czas na realizację prawa do odliczenia VAT poprzez korektę,
   • termin na odliczenia VAT z duplikatu faktury,
   • korekta faktury niedającej prawa do odliczenia a termin na odliczenia VAT,
   • faktury opiewające na wartość będącą przedmiotem sporu a prawo do odliczenia VAT.
 4. PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU VAT NALICZONEGO - POZOSTAŁE ZAGADNIENIA:

  1. Sposób płatności a prawo do odliczenia VAT:
   • brak płatności za fakturę a prawo do odliczenia VAT,
   • niewykonanie obowiązku zapłaty przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności a prawo do odliczenia VAT,
   • niewykonanie obowiązku zapłaty na rachunek zawarty na „Białej Liście” a prawo do odliczenia VAT,
   • kompensata a prawo do odliczenia VAT,
   • zapłata przez podmiot niebędący nabywcą a prawo do odliczenia VAT,
   • zakupy sfinansowane z dotacji a prawo do odliczenia VAT.
  2. Częściowe odliczenia VAT:
   • nabycia związane z pojazdami samochodowymi,
   • nabycia związane z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi,
   • nabycia związane z czynnościami opodatkowanymi oraz czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT.
  3. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym:
   • nadwyżka podatku naliczonego nad należnym jako kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy: jak długo można przenosić nadwyżkę podatku naliczonego na następne okresy rozliczeniowe?
   • nadwyżka naliczonego nad należnym jako kwota do zwrotu na rachunek bankowy: terminy zwrotu podatku VAT (15, 25, 40, 60, 180 dni), warunki zwrotu podatku VAT, formy weryfikacji zwrotu VAT przez organy KAS, warunki wstrzymania zwrotu VAT przez organ podatkowy, możliwość zaliczenia zwrotu VAT na inne zobowiązania podatkowe.
  4. Ujęcie odliczenia w przypadku częściowego odliczenia VAT:
   • dane dokumentu zakupu w JPK_V7,
   • częściowe odliczenie VAT z faktury, a prezentacja danych w JPK_V7,
   • specyficzne oznaczenia stosowane dla dokumentów zakupu,
   • czy odliczenie można zaprezentować dokumentem WEW?

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.