Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy

Od zatrudnienia do zwolnienia – ABC kadrowca według obecnego stanu prawnego

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie w oparciu o obowiązujący stan prawny. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Po szkoleniu uczestnik:

  • będzie wiedział jak prawidłowo zatrudniać pracowników,
  • będzie wiedział jakie zasady obowiązują podczas trwania stosunku pracy,
  • pozna zasady prawidłowego rozwiązywania umowy o pracę,
  • otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego zatrudniania pracowników.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami w zakresie zatrudniania pracowników, coraz większej roszczeniowości pracowników a także w związku z dużą odpowiedzialnością związaną z zatrudnianiem pracowników, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

  • najczęściej popełnianymi błędami w zakresie zatrudniania pracowników i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem postępowanie wobec pracowników,
  • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie zatrudniania pracowników. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z zatrudnieniem pracowników, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w tym zakresie.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu zatrudniania pracowników, procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jak sformułować treść ogłoszenia o pracę?
2. Jakie zasady stosować przy rozmowie kwalifikacyjnej?
3. Jak chronić dane osobowe kandydata do pracy i pracownika?
4. Czy z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane, których obecnie pozyskiwanie jest zabronione?
5. Czy na skierowaniu na badania wstępne można wpisać PESEL kandydata do pracy?
6. Czy badania wstępne można wykonać w dowolnej jednostce medycyny pracy?
7. Jak prawidłowo nawiązać stosunek pracy?
8. Jakie oświadczenia uzyskać od pracownika na początku zatrudnienia?
9. Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?
10. Czy informację do umowy o pracę należy sporządzić do każdej umowy o pracę?
11. Co powinna zawierać umowa o pracę?
12. Jakie są rodzaje umów o pracę?
13. Co oznacza miesiąc w prawie pracy?
14. Jak dokonać zmiany zapisów w umowie o pracę?
15. Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe i dokumentację związaną ze stosunkiem pracy?
16. Na jaki okres można powierzyć inną pracę?
17. Czy przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę należy zawrzeć porozumienie w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w następnej umowie?
18. Czy można sprawdzać trzeźwości pracownika?
19. Czy pracodawca musi udzielić pracownikowi 14 dni urlopu wypoczynkowego?
20. Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy?
21. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę drogą elektroniczną?
22. Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy?
23. Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy?
24. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk


Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.

Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.Doświadczenie zawodowe:

Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.

Doradca prawa pracy.

Audytor prawa pracy.

Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.Specjalizacja w zakresie szkoleń:

Naliczanie wynagrodzeń

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Korekty dokumentacji płacowej

Prawo pracy

Zasady podlegania składkom ZUS

Świadczenia chorobowe i rodzicielskie

Czas pracyWykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego

Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice ŁódzkiejPublikacje:

Artykuły dla wydawnictwa „Infor”