Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Kadry / Prawo pracy

Od zatrudnienia do zwolnienia – ABC kadrowca

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie.

Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo zatrudniać pracowników,
 • będzie wiedział jakie zasady obowiązują podczas trwania stosunku pracy,
 • pozna zasady prawidłowego rozwiązywania umowy o pracę,
 • otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego zatrudniania pracowników.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami w zakresie zatrudniania pracowników, coraz większej roszczeniowości pracowników a także w związku z dużą odpowiedzialnością związaną z zatrudnianiem pracowników, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • najczęściej popełnianymi błędami w zakresie zatrudniania pracowników i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem postępowanie wobec pracowników,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie zatrudniania pracowników. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z zatrudnieniem pracowników, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w tym zakresie.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu zatrudniania pracowników, procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jak sformułować treść ogłoszenia o pracę?
2. Jakie zasady stosować przy rozmowie kwalifikacyjnej?
3. Jak chronić dane osobowe kandydata do pracy i pracownika?
4. Jak prawidłowo nawiązać stosunek pracy?
5. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec nowo zatrudnionych pracowników?
6. Czy badania wstępne można wykonać w dowolnej jednostce medycyny pracy?
7. Jakie oświadczenia uzyskać od pracownika?
8. Co powinna zawierać umowa o pracę?
9. Jakie są rodzaje umów o pracę?
10. Jak dokonać zmiany zapisów w umowie o pracę?
11. Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?
12. Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe i dokumentację związaną ze stosunkiem pracy?
13. Czy z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane, których obecnie pozyskiwanie jest zabronione?
14. Jak odróżnić umowę cywilnoprawną od umowy o pracę?
15. Na jaki okres można powierzyć inną pracę?
16. Czy można sprawdzać trzeźwości pracownika?
17. Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy?
18. Jakie obowiązują okresy wypowiedzenia umowy o pracę?
19. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę drogą elektroniczną?
20. Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy?
21. Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy?
22. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk


Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.


Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.


Doświadczenie zawodowe:


 • Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 • Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.

 • Doradca prawa pracy.

 • Audytor prawa pracy.

 • Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.


Specjalizacja w zakresie szkoleń:


 • Naliczanie wynagrodzeń

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Korekty dokumentacji płacowej

 • Prawo pracy

 • Zasady podlegania składkom ZUS

 • Świadczenia chorobowe i rodzicielskie

 • Czas pracy


Wykształcenie:


 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego

 • Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej


Publikacje:


 • Artykuły dla wydawnictwa „Infor”