Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona sygnalistów

Ochrona sygnalistów – obowiązki pracodawców zgodnie z projektem ustawy z 5 stycznia 2023 r.

W dniu 6 kwietnia 2022 r. opublikowany został nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, będący wyrazem implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Nowy projekt ustawy doprecyzowuje część kwestionowanych we wcześniejszym projekcie z 18.10.2021 r. rozwiązań m.in. zastępuje regulamin zgłoszeń wewnętrznych procedurą wewnętrzną, modyfikując przy tym zawartość obligatoryjną oraz fakultatywną ww. dokumentu, rozszerza katalog działań odwetowych, wprowadza nowe pojęcie „postępowania prawnego” oraz doprecyzowuje pojęcie działań następczych. Zmianie uległy także terminy przetwarzania danych oraz terminy wejścia w życie nowych przepisów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Sygnaliści - definicja, zakres naruszeń.

1. Kto może być sygnalistą?
2. Zakres naruszeń, których mogą dotyczyć zgłoszenia.

II. Dokumentacja:

1. Procedura wewnętrzna-omówienie elementów obligatoryjnych i fakultatywnych.
2. Tryb wprowadzenia procedury wewnętrznej u pracodawcy.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych - co powinien zawierać i jak długo przechowywać dane w nim zawarte?

III. Obowiązki nałożone na pracodawców:

1. Skuteczny kanał zgłoszeniowy. Jak dokonać wyboru kanału?
2. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i wyjaśnianie zgłoszeń.
3. Outsourcing.
4. Jak długo przetwarzać dane osobowe sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniu?
5. Obowiązek zachowania poufności: Jak należy przechowywać dane dot. zgłoszeń i samego sygnalisty? Kto może mieć dostęp do tych danych i w oparciu o co?

IV. Skuteczna ochrona sygnalistów:

1. Zakaz działań odwetowych.
2. Sankcje za naruszenie przepisów.
3. Wejście w życie przepisów.