Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona sygnalistów

Ochrona sygnalistów – obowiązki pracodawców zgodnie z projektem ustawy z 12 lipca 2023 r.

W czerwcu 2023r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (datowany na 27 marca 2023 r.), będący wyrazem implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Prace nad projektem nabierają tempa, a wyznaczony przez Dyrektywę termin 17.12. ma tym samym szansę zostać dochowany.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Sygnaliści - definicja, zakres naruszeń:

1. Kto może być sygnalistą?
2. Zakres naruszeń, których mogą dotyczyć zgłoszenia.

II. Dokumentacja:

1. Procedura wewnętrzna-omówienie elementów obligatoryjnych i fakultatywnych.
2. Tryb wprowadzenia procedury wewnętrznej u pracodawcy.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych - co powinien zawierać i jak długo przechowywać dane w nim zawarte?

III. Obowiązki nałożone na pracodawców:

1. Skuteczny kanał zgłoszeniowy. Jak dokonać wyboru kanału?
2. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i wyjaśnianie zgłoszeń.
3. Outsourcing.
4. Jak długo przetwarzać dane osobowe sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniu?
5. Obowiązek zachowania poufności: Jak należy przechowywać dane dot. zgłoszeń i samego sygnalisty? Kto może mieć dostęp do tych danych i w oparciu o co?

IV. Skuteczna ochrona sygnalistów:

1. Zakaz działań odwetowych.
2. Sankcje za naruszenie przepisów.
3. Wejście w życie przepisów.

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.