Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona sygnalistów

Obowiązki pracodawców od 25.09.2024 r. zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów

W dniu 24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, będąca wyrazem implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Nowe rozwiązania wejdą w życie 25.09.2024 r. (z wyłączeniem regulacji dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia). Ustawa nie zawiera przepisów przejściowych, co oznacza, iż pracodawcy zostaną objęci zakresem stosowania tych przepisów w dniu wejścia w życie przepisów, a zatem proces ich wdrożenia powinien zacząć się odpowiednio wcześniej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Sygnaliści – definicja, zakres naruszeń:
  • Kto może być sygnalistą?
  • Kogo dotyczą nowe obowiązki?
  • Ostateczny zakres naruszeń, których mogą dotyczyć zgłoszenia od sygnalistów.
 2. Dokumentacja:
  • Procedura wewnętrzna-omówienie elementów obligatoryjnych i fakultatywnych.
  • Tryb wprowadzenia procedury wewnętrznej u pracodawcy.
  • Rejestr zgłoszeń wewnętrznych - co powinien zawierać i jak długo przechowywać dane w nim zawarte?
 3. Obowiązki nałożone na pracodawców:
  • Skuteczny kanał zgłoszeniowy. Jak dokonać wyboru kanału?
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i wyjaśnianie zgłoszeń.
  • Outsourcing.
  • Jak długo przetwarzać dane osobowe sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniu?
  • Obowiązek zachowania poufności: Jak należy przechowywać dane dot. zgłoszeń i samego sygnalisty? Kto może mieć dostęp do tych danych i w oparciu o co?
 4. Skuteczna ochrona sygnalistów:
  • Zakaz działań odwetowych- czym są działania odwetowe i jaka jest odpowiedzialność w przypadku ich podjęcia?
  • Sankcje za naruszenie przepisów.
  • Wejście w życie przepisów.

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczyła w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzała także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć. Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autorka publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.