Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona sygnalistów

Ochrona sygnalistów – obowiązki pracodawców

Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, będącej wyrazem implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, w tym przede wszystkim nowe obowiązki pracodawców związane ze zgłoszeniami wewnętrznymi.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Sygnaliści - definicja, zakres naruszeń:
  • Kto może być sygnalistą?
  • Zakres naruszeń, których mogą dotyczyć zgłoszenia.
 2. Kto musi wdrożyć nowe przepisy?
 3. Dokumentacja:
  • Procedura wewnętrzna - omówienie elementów obligatoryjnych i fakultatywnych oraz tryb wprowadzenia procedury u pracodawcy.
  • Rejestr zgłoszeń wewnętrznych - co powinien zawierać i jak długo przechowywać dane w nim zawarte?
 4. Dane osobowe pozyskane od sygnalisty - jak długo należy je przetwarzać i kto może mieć do nich dostęp?
 5. Obowiązki nałożone na pracodawców:
  • Skuteczny kanał zgłoszeniowy. Jak dokonać wyboru kanału?
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i wyjaśnianie zgłoszeń wewnętrznych.
 6. Skuteczna ochrona sygnalistów:
  • Obowiązek zachowania poufności danych sygnalisty.
  • Zakaz działań odwetowych.
  • Sankcje za naruszenie przepisów.

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć. Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.