Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami

Ochrona środowiska w firmie – emisje do powietrza, gospodarka wodno – ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary

Wielu przedsiębiorców nie jest świadoma dużej części przepisów z zakresu ochrony środowiska, które ich obowiązują. Dodatkowo przepisy te ulegają ciągłym zmianom.

Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie na temat ochrony środowiska w firmie, na którym specjalista w zakresie ochrony środowiska przedstawi Państwu większość kwestii związanych z wszelkimi uzgodnieniami, sprawozdaniami i innymi obowiązkami w zakresie emisji do powietrza, gospodarowania wodami i odpadami, wprowadzania produktów, opakowaniach oraz kontrolami i karami środowiskowymi. Omówione zostanie kogo dane obowiązki dotyczą i jak je realizować w najdogodniejszy sposób. Nie zabraknie również wyjaśnienia najnowszych zmian w przepisach ochrony środowiska i kwestii spornych. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na szkoleniu i po jego zakończeniu.

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w firmach oraz wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie:

 • Podstawowe akty prawne.
 • Podstawowe definicje (emisja, instalacja, odpad itp.).
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska.

2. Obowiązki specjalisty ds. ochrony środowiska i najważniejsze daty.

3. Emisje do powietrza:

 • Kiedy wymagane jest dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?
 • Zasady składania sprawozdania za korzystanie ze środowiska – obowiązujące stawki i formularze.
 • Zasady składania raportu do Krajowej Bazy o Emisjach (KOBiZE) – powiązanie z systemem opłaty za korzystanie ze środowiska.
 • Centralny Rejestr Operatorów (CRO) i obowiązki posiadaczy urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, systemów przeciwpożarowych zawierających gazy fluorowane (F-gazy) i substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO).

4. Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Kiedy wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do kanalizacji oraz na pobór wód?
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska wodnego.

5. Gospodarka odpadami:

 • Kiedy wymagane jest pozwolenie, zezwolenie lub inne uzgodnienie w zakresie wytwarzania, transportu, zbierania lub przetwarzania odpadów?
 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencje odpadów (Kartę Przekazania Odpadów i Kartę Ewidencji Odpadów)?

6. Wprowadzanie opakowań:

 • Kto podlega pod przepisy dla wprowadzających produkty w opakowaniach? Co w przypadku importu i eksportu?
 • Jakie obowiązki należy realizować wprowadzając produkty w opakowaniach?
 • Jakie obowiązki ciążą na wprowadzającym torby na zakupy z tworzywa sztucznego, tzw. torby foliowe?
 • Jak realizować obowiązki przez organizacje odzysku?

7. System kontroli i kary:

 • Kontrole organów ochrony środowiska, jak przebiegają, jak się na nie przygotować, ostatnie zmiany w zasadach kontroli.
 • Sankcje i kary w ochronie środowiska.

Prowadzący: