Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w dziale kadr

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR i kadrowo-płacowych. Obejmuje tematykę przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w trakcie rekrutacji oraz pracowników podczas ich zatrudnienia, w tym w kontekście przetwarzania ich danych na potrzeby ZFŚS, jak i kwestie legalności monitorowania pracowników w miejscu pracy i poza nim (stosowanie oprogramowania szpiegującego, zbieranie informacji o pracowników z mediów społecznościowych, korzystanie z danych GPSów, monitowanie poczty elektronicznej pracownika, w tym także jej przechowywanie po ustaniu zatrudnienia). Poruszona zostanie też kwestia kiedy, komu i na jakiej zasadzie dane mogą zostać udostępnione (PPK, medycyna pracy, związki zawodowe, komornicy etc.).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Co tak naprawdę zmieniło RODO?

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w dziale HR/ kadrowo-płacowych i zasady ich ustalania.
 2. Upoważnienie do przetwarzania danych – zakres i forma.

II. Proces rekrutacji:

 1. Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
 2. Czy pracodawca przetwarza wszystkie dane zawarte w CV (nawet te którymi nie jest zainteresowany, a znalazły się one w CV jak np., zainteresowania)?
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – czy na gruncie RODO jest w ogóle potrzebna?
 4. Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje, Internet, portale społecznościowe.
 5. Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?

III. Dane osobowe osób zatrudnionych:

 1. Zmiany Kodeksu Pracy w związku z dostosowaniem do RODO.
 2. Dokumentacja zatrudnienia i akta osobowe po zmianach w 2019 r.
 3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
 4. RODO a ZFŚS.
 5. Niepracownicze formy zatrudnienia a zakres przetwarzanych danych osobowych.
 6. Monitoring w miejscu pracy – m.in. wizyjny, poczty elektronicznej, aktywności w Internecie, oprogramowanie szpiegujące, GPS-y w autach służbowych czy śledzenie telefonów służbowych.
 7. Omówienie opinii Grupy Roboczej 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy.
 8. Śledzenie aktywności obecnych i byłych pracowników na portalach społecznościowych – czy i w jakim zakresie dopuszczalne?
 9. Wykorzystanie wizerunku (zdjęcia) pracownika dla potrzeb pracodawcy – identyfikator pracowniczy, zdjęcia z wydarzeń firmowych, publikacja sylwetki nowo zatrudnionego pracownika w intranecie.
 10. Dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności kandydatów na pracowników i pracowników? 
 11. Dane biometryczne w zatrudnieniu – dopuszczalność przetwarzania.
 12. Czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, komornikom)?
 13. Usuwanie danych- kiedy, co i jak usuwać? podstawowe funkcjonalności systemów informatycznych

IV. Podsumowanie:

Czas na pytania od uczestników szkolenia.

Prowadzący: