Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w dziale kadr

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników, w tym kwestie legalności monitorowania pracowników w miejscu pracy i poza nim (stosowanie oprogramowania szpiegującego, zbieranie informacji o pracownikach z mediów społecznościowych, korzystanie z danych GPS-ów, monitorowanie poczty elektronicznej pracownika, w tym także jej przechowywanie po ustaniu zatrudnienia).

Przytoczone zostaną decyzje nakładające kary administracyjne na pracodawców w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pracowników oraz stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Przetwarzanie danych w procesie rekrutacji:
  • Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
  • Czy pracodawca przetwarza wszystkie dane zawarte w CV (nawet te którymi nie jest zainteresowany, a znalazły się one w CV jak np., zainteresowania)?
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - czy na gruncie RODO jest w ogóle potrzebna?
  • Rekrutacje „ukryte” i przez agencje zatrudnienia- kiedy są zgodne z RODO?
  • Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów - m.in. referencje, Internet, portale społecznościowe.
  • Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?
  • Czy można zachować CV przyjętego do pracy kandydata i przetwarzać dane w trakcie trwania zatrudnienia?
 2. Dane osobowe pracowników:
  • Podstawa prawna i zakres przetwarzania.
  • Lista obecności.
  • Ujawnienie przez pracodawcę informacji innym pracownikom lub kontrahentom o przebywaniu pracownika na L4 w świetle stanowiska UODO.
  • Czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności kandydatów na pracowników i pracowników?
  • Akta stanu cywilnego w aktach osobowych.
  • Wykorzystanie wizerunku (zdjęcia) pracownika dla potrzeb pracodawcy - identyfikator pracowniczy, zdjęcia z wydarzeń firmowych, publikacja sylwetki nowo zatrudnionego pracownika w intranecie.
  • Dane biometryczne w zatrudnieniu - dopuszczalność przetwarzania.
  • Udostępnienia danych pracownika na www pracodawcy, w ulotkach, w stopce e-maila.
 3. Monitoring w miejscu pracy:
  • Wizyjny.
  • Poczty elektronicznej.
  • Aktywności w Internecie.
  • Oprogramowanie szpiegujące.
  • GPS-y w autach służbowych czy śledzenie telefonów służbowych.
 4. RODO a ZFŚS.
 5. Decyzje wydane w UE nakładające kary administracyjne na pracodawców:
  • Przetwarzanie danych o życiu prywatnym pracowników.
  • Korzystanie z poczty elektronicznej pracownika po ustaniu zatrudnienia/ w trakcie jego nieobecności.
  • Nagrywanie rozmów pracowników z klientami.

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczyła w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzała także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć. Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autorka publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.