Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Kadry

Ocena ryzyka zawodowego w firmie – o czym należy pamiętać i jak poprawnie ją wykonać?

Omówimy od podstaw etapy tworzenia oceny ryzyka zawodowego w firmie oraz jej wszystkie wymagane elementy. Przedstawimy dobre praktyki stosowane podczas tworzenia dokumentacji oraz gotowe opracowania dla poszczególnych grup zawodowych.

Podczas szkolenia omówimy krok po kroku wszystkie elementy, które powinny zostać ujęte w ocenie ryzyka zawodowego. Przedstawimy dobre praktyki stosowane w firmach oraz wymogi prawne związane z tworzeniem oceny ryzyka. Omówimy gotowe przykłady ocen ryzyka przygotowane dla pracowników z różnych branż.

Wspólnie nauczymy się właściwie oceniać ryzyko istniejące w Waszych firmach i dobierać adekwatne działania korygujące.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ocena ryzyka zawodowego - co to jest?
 2. Wymogi prawne związane z oceną ryzyka zawodowego.
 3. Ocena ryzyka zawodowego - od czego zacząć?
  • Skład zespołu oceniającego:
  • Informacje niezbędne do właściwej oceny ryzyka zawodowego.
  • Rozmowa z pracownikami o zagrożeniach w ich miejscu pracy.
  • Identyfikacja zagrożeń.
  • Identyfikacja osób narażonych.
  • Metoda oceny ryzyka zawodowego.
  • Zaplanuj i zapewnij wdrożenie działań naprawczych.
  • Aktualizuj ocenę ryzyka zawodowego.
 4. Która metoda oceny ryzyka będzie najlepsza dla mojej firmy?
 5. Dobre praktyki stosowane przy dokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego.
 6. Omówienie krok po kroku oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska administracyjno-biurowego.
 7. Przegląd zagrożeń obecnych w poszczególnych grupach zawodowych.
 8. Ocena ryzyka zawodowego w ujęciu pracy zdalnej.

Prowadzący:

Kamila Pawłowska

Kamila Pawłowska

Inżynier ochrony środowiska oraz absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Entuzjastka nowinek związanych z zarządzaniem odpadami oraz energii odnawialnych. Praktykująca w zawodzie specjalisty ds. BHP od 2016 roku, rozwijająca swoją wiedzę w wielu branżach, takich jak: elektryczna, budowlana czy gastronomiczna. Z powodzeniem prowadzi szkolenia związane z tematyką BHP, stawiając sobie za cel rozpowszechnianie przydatnej wiedzy w przystępny i ciekawy sposób.