Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: HR dla managera

Ocena pracownicza

Ocenianie pracowników jest jednym z ważniejszych narzędzi zarządzania kadrami w firmie. Ocena pracowników pełni wiele funkcji i niesie za sobą wiele korzyści. Poczynając od funkcji informacyjnej, motywacyjnej, kontrolnej, kończąc na rozwojowo – edukacyjnej. Kształtuje ona pożądane w przedsiębiorstwie postawy i zachowania.
Udzielanie informacji zwrotnych i prowadzenie rozmów oceniających decyduje o współpracy w zespole i pozwala w sposób jasny i zrozumiały dla pracownika precyzować cele, wypracować wspólne wartości, określić zasady współpracy i odpowiednio delegować zadania.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • Przygotować się do przeprowadzenia rozmowy oceniającej w oparciu o dostępne narzędzie.
 • Stworzyć odpowiednią atmosferę służącą otwartej komunikacji.
 • Nawiązać z pracownikiem właściwą relację.
 • Otwarcie wysłuchać obiekcji i obaw pracownika dotyczących jego pracy.
 • Formułować asertywne, otwarte komunikaty dotyczące oceny pracy pracownika.
 • Odwoływać się do konkretnych zdarzeń będących podstawą ocen.
 • Radzić sobie z trudnymi pracownikami (z ich emocjami, zdecydowanym sprzeciwem, brakiem otwartości).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Główne zasady systemu ocen pracowniczych - omówienie/przypomnienie procedur wewnętrznych funkcjonujących w firmie.
 2. Praca na arkuszach ocen funkcjonujących w firmie - stanowiska pracownicze i managerskie.
 3. Wyznaczanie celów - rodzaje (zadaniowe, rozwojowe), kryteria oceny, wagi.
 4. Ocena kompetencji - klasyfikacja kompetencji na różnych stanowiskach, skala oceny.
 5. Zasady i struktura prowadzenia rozmowy oceniającej.
 6. Przygotowanie do rozmowy przez pracownika i oceniającego.
 7. Przypomnienie zasad aktywnego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna.
 8. Udzielanie informacji zwrotnej pozytywnej i korygującej.
 9. Ustalanie planów rozwojowych krótko i długoterminowych z pracownikiem.
 10. Błędy popełniane w systemie ocen i jak ich unikać.
 11. Trudne sytuacje z pracownikiem w trakcie rozmowy i jak sobie z tym poradzić.

Prowadzący:

Katarzyna Braś

Katarzyna Braś

Jako Trenerka przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleń w zakresie komunikacji i budowania zaangażowania zespołu, sprzedaży oraz zarządzania zespołem, a także postaw managerskich.
Jest niezwykle doświadczonym trenerem i mentorem zarówno w obszarze sprzedaży, jak i efektywności osobistej i zespołowej.
Jest certyfikowanym trenerem Action Learning WIAL, absolwentką licznych szkoleń Train the Trainers Academy oraz szkoleń rozwojowych, akredytacja Insight Discovery oraz absolwentką MBA z zakresie ZZL.