Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami / Ochrona środowiska

Obowiązki polskiego przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek niemiecki z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2022 r. w Niemczech obowiązywać będzie znowelizowana ustawa o opakowaniach VerpackG2. Przepisy tej ustawy dotyczą prawie wszystkich wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek Niemiecki, również handlujących przez platformy typu Amazon czy eBay.

Ustawa zakłada konieczność spełnienia licznych obowiązków m.in. rejestracji w systemie LUCID, sprawozdawczość i sfinsowanie systemu zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych na terenie Niemiec.

Główne zmiany w ustawie to rozszerzenie obowiązków na wszystkie opakowania nie tylko jednostkowe, ale również zbiorcze i transportowe.

Kary za niezastosowanie się do obowiązków ustawowych sięgają 200 tys. Euro.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG).
 2. Zasady działania niemieckiego systemu gospodarki odpadami.
 3. Podstawowe definicje i rodzaj opakowań.
 4. Kto jest wprowadzającym produkty w opakowaniach?
 5. Obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek niemiecki.
 6. Najbliższe zmiany w prawodawstwie niemieckim.
 7. Obsługa Zentrale Stelle LUCID (katalog opakowań, rejestracja, sprawozdania).
 8. Dualny System Odbioru i Odzysku - współpraca z organizacjami odzysku.
 9. Deklaracja Kompletności, kto ją musi składać.
 10. Kary za niedopełnienie obowiązków.
 11. Powiązanie z przepisami polskimi i systemem BDO.

Prowadzący:

dr Jacek Zatoński

dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody warsztatowe nastawione na interakcje uczestników.