Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek PIT

Obowiązki płatnika podatku PIT – najnowsze interpretacje, bieżące orzecznictwo

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego na praktycznych przykładach omówimy i przypomnimy zasady naliczania i odprowadzania podatku dochodowego obowiązujące płatnika podatku PIT od początku 2023 r. Przeanalizujemy bieżące orzecznictwo, najnowsze interpretacje i objaśnienia organów podatkowych, wyjaśnimy także najczęściej pojawiające się wątpliwości i problemy towarzyszące osobom odpowiedzialnym za prawidłowe rozliczanie tego podatku.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które w firmie odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Rozliczanie podatku / zaliczki na podatek, w tym m.in:

  • Kwota zmniejszająca podatek, drugi próg podatkowy a rozliczenie ze współmałżonkiem - omówienie problematycznych zagadnień.
  • Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przez byłego pracodawcę - pomijanie oświadczeń złożonych płatnikowi.
  • Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki.
  • Świadczenia dla zleceniobiorcy (zasiłek chorobowy, świadczenia wzajemne).
  • Zasady potrącania przez płatnika kosztów uzyskania przychodu.
  • Przychody z innych źródeł - przyznanie świadczenia a obowiązki płatnika PIT.
  • Sprzedaż premiowa, wygrana w konkursie, a zwolnienie z PIT.
  • Należności wypłacane po zmarłym pracowniku (wynagrodzenia, odprawy pośmiertne,  zapomogi, niespłacona pożyczka).

II. Świadczenia nieodpłatne, a konieczność ustalenia przychodu (finansowanie przez pracodawcę kosztów przejazdu, biletów komunikacji miejskiej, bezpłatnych przejazdów taksówką, wydatków na samochód służbowy używany do celów prywatnych, opłacenie kosztów zakwaterowania dla zleceniobiorcy, wydatki na posiłki dla załogi, bony, kupony żywieniowe, zapewnienie miejsc parkingowych, opiekę medyczną, ubezpieczenie i inne benefity pracownicze).

III. Zwolnienia podatkowe - wybrane problemy. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty do wypoczynku, wydatki na dokształcanie pracownika, zleceniobiorcy, PIT-0, zwolnienia z opodatkowania prezentów, nagród.

IV. Pytania uczestników, dyskusja.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk


Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.


Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.