Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona środowiska

Obliczanie śladu węglowego w organizacji

Firmy i organizację mają duży wpływ na zmiany klimatu. Żeby właściwie zarządzać tym wpływem oraz go ograniczać niezbędne jest zrozumienie i wyliczenie śladu węglowego. Na ślad węglowy składa się bezpośrednia i pośrednia emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością firmy, produktu czy osoby. Raportowanie śladu węglowego jest coraz częściej wymagane przez kontrahentów, czy umieszczane w raportach CSR i pozafinansowych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o tym jak samodzielnie wyliczyć ślad węglowy, jakie można użyć do tego standardy i narzędzia oraz jak go ograniczać.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wstęp: przedstawienie prowadzącego, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu.
2. Zmiany klimatu – przyczyny i prognozowane skutki w skali Świata i Polski.
3. Zmiany na poziomie europejskim: Europejski Zielony Ład, taksonomia zrównoważonej działalności gospodarczej itp.
4. Koncepcja „śladu środowiskowego”, w tym śladu węglowego (carbon footprint).
5. Dlaczego firmy liczą ślad węglowy?
6. Podstawowe definicje dotyczące obliczania śladu węglowego.
7. Omówienie trzech zakresów obliczania śladu węglowego.
8. Metodyki i standardy obliczania śladu węglowego oraz przepisy.
9. Określenie granic i zasięgu obliczania emisji CO2.
10. Źródła danych o emisji CO2 i proces ich zbieranie.
11. Źródła wskaźników niezbędnych do wyliczeni emisji z danej działalności.
12. Narzędzia i kalkulatory wspierające obliczenia śladu węglowego.
13. Przykłady obliczania śladu węglowego dla organizacji i jej procesów:

  • Zakres 1 - emisje ze spalanie paliw w autach i kotłach grzewczych, z procesów technologicznych i z wycieków z systemów klimatyzacyjnych.
  • Zakres 2 - emisje powstałe przy wytworzeniu zużywanej energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodu pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
  • Zakres 3 - emisje powstałe przy wytworzeniu surowców, użytkowaniu produktów, zagospodarowaniu odpadów oraz przy ich transporcie i dystrybucji.

14. Działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu węglowego.
15. Neutralizacja śladu węglowego poprzez tzw. carbon offseting.
16. Zakończenie: Sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie.

Prowadzący:

dr Jacek Zatoński

dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody warsztatowe nastawione na interakcje uczestników.