Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład / VAT

Nowy Ład wkracza także do VAT w 2022 r. Praktyczne aspekty zmian w VAT od stycznia 2022 i od października 2021 r.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzonymi do ustawy o VAT zmianami obowiązującymi od stycznia 2022 r. oraz rozważania praktyczne w zakresie zmian, które nastąpiły od października 2022 r.

Istotne zmiany od stycznia 2022 r. dotyczą również podatku od towarów i usług w związku z tzw. „Polskim Ładem”, na podstawie którego wprowadzono nowy rodzaj podatnika tj. grupy VAT, krótsze terminy zwrotu podatku, czy możliwość opodatkowania usług finansowych i konsekwencje w tym względzie dla nabywców takich usług. Ważnymi zmianami odnośnie „Polskiego Ładu” są również zmiany dotyczące systemu TAX FREE, które spowodują informatyzacje dokumentów i ewidencji VAT u podatników.

Wśród zmian wchodzących w życie od stycznia 2022 r. na uwagę zasługują istotne zmiany w zakresie fakturowania dotyczące wszystkich podatników, jak i zmiany polegające na dobrowolnym wprowadzeniu i stosowaniu faktur ustrukturyzowanych (e-faktur). Szkolenie ułatwi podjęcie decyzji o stosowaniu bądź odroczeniu stosowania e-faktur.

Z początkiem 2022 r. nastąpiły również zmiany w JPK_VAT wynikające m.in. ze zmian wprowadzonych pakietem e-commerce, jak również wynikających ze zmian obowiązujących od stycznia 2022 r., np. dotyczących wprowadzenia nowych symboli transakcji i ich zakresu stosowania. Rezygnacja z obowiązku przesyłania przez podatników tzw. czynnego żalu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w zakresie „Polskiego Ładu” od 2022 r.:

a) grupy VAT, jako nowy rodzaj podatnika:

 • czy korzystne jest zawiązanie Grupy VAT?
 • optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczeń w ramach Grupy VAT
 • sposoby rozliczania wewnątrz grupy i na zewnątrz,
 • przedstawiciel grupy VAT, jako podmiot decydujący o zakresie działania Grupy VAT,
 • warunki formalno prawne dotyczące tworzenia Grupy VAT.

b) opodatkowanie usług finansowych:

 • jaka kategoria usług finansowych może być opodatkowana,
 • warunki wyboru opcji opodatkowania i terminy stosowania opodatkowania,
 • powrót do zwolnienia i jego konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy,
 • korzyści podatkowe płynące z wyboru opcji dla usługodawcy i usługobiorcy.

c) rewolucyjne zmiany w systemie zwrotu VAT dla podróżnych - TAX FREE:

 • utworzenie elektronicznego systemu ewidencjonowania sprzedaży i zwrotów VAT w systemie Tax Free - jego zalety i wady,
 • obieg dokumentów w systemie Tax Free dla sprzedawców i podmiotów obsługujących zwrot VAT dla podróżnych,
 • obowiązki sprzedawców w zakresie kas fiskalnych w procedurze TAX FREE,
 • zasady zwrotu VAT dla podróżnych i wystawianie dokumentów elektronicznych TAX FREE,
 • opodatkowanie sprzedaży dla podróżnego stawką 0% i warunki jej stosowania po zmianach.

d) zupełnie nowe terminy zwrotu VAT na rachunek bankowy dla podatników:

 • zwroty w terminie 40 dni od dnia złożenia rozliczenia - nowe, szczególne warunki,
 • zwroty w terminie 15 od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji - dla kogo i w jakich warunkach przewidziany jest tak krótki zwrot VAT?

2. Faktury ustrukturyzowane i zmiany w fakturowaniu od stycznia 2022 r.:

a) E-faktury:

 • co to jest faktura ustrukturyzowana i jaki jest cel wprowadzenia jej do obiegu?
 • zakres stosowania faktur ustrukturyzowanych - obligatoryjne czy fakultatywne oraz jaki jest krąg podmiotów obowiązanych do stosowania tych dokumentów?
 • co to jest format faktury ustrukturyzowanej?
 • Krajowy System e-Faktur (KSeF) - narzędzie do wystawiania, przesyłania i archiwizowania e-faktur,
 • zakres danych na e-fakturach, które mają być przesyłane do KSeF – wystąpienie MF do UE o wydanie zgody na wprowadzenie obowiązku przesyłania szerokiego zakresu danych dotyczących transakcji (ok. 300 pozycji),
 • kontrola faktur w KSeF przez organy podatkowe - zakres, tryb i cel,
 • zasady wystawiania e-faktur w KSeF, a dotychczasowe systemy finansowo-księgowe podatników,
 • osoby i podmioty upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF - proces autoryzacji faktury i obowiązki informacyjne podatników do urzędu skarbowego,
 • przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych - termin wystawienia e-faktury, data odbioru e-faktury,
 • czy można odebrać fakturę poza KSeF i kto może być do tego uprawniony?
 • sposoby korygowania faktur: ustrukturyzowanych, „zwykłych”. Co dalej z notami korygującymi?
 • nowe terminy uwzględniania korekt ustrukturyzowanych,
 • duplikat faktury - czy wystawiany jest w KSeF?
 • jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF,
 • korzyści związane z fakturami ustrukturyzowanymi: automatyczne zwolnienie podatnika z obowiązku spełnienia warunku autentyczności faktury, integralności treści i czytelności, zwolnienie z obowiązku przesyłania na żądanie US pliku JPK dla faktur, szybszy zwrot VAT na rachunek bankowy, łatwiejsze i bezproblemowe rozliczanie korekt i duplikatów.

b) Zmiany w dotychczasowych zasadach fakturowania:

 • jak wystawić duplikat faktury po zmianach?
 • mniejszy zakres treści dla faktur zaliczkowych,
 • istotne zmiany dotyczące faktur korygujących - oznaczenie, treść i zakres,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją - zasadność zmiany w praktyce.

3. Obowiązki ewidencyjne związane z JPK_VAT po zmianach od 2022 r., rezygnacja z czynnego żalu:

 • zmiana struktury JPK_VAT: nowe oznaczenia GTU, likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW, nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED.
 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • nowe pola w JPK_VAT, w tym związane z nowymi terminami zwrotów,
 • przyczyny i tryb korygowania JPK_V7,
 • składanie korekty ewidencji VAT, a zastosowanie przepisów KKS,
 • zmiana dotycząca przepisów KKS w zakresie czynnego żalu.

4. SLIM VAT2 - ważne zmiany wprowadzone od października 2021 r.:

 • uszczegółowienia regulacji w zakresie korekt „in minus” podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
 • wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych,
 • zmiany w zakresie korygowania transakcji importu towarów,
 • zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług i WNT,
 • ułatwienia dotyczące rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości,
 • ważne zmiany w uldze na złe długi i ich zgodność z orzeczeniami TSUE,
 • zapłata KRUS z rachunku VAT,
 • zmiany w składaniu druku VAT-26,
 • szerszy zakres załącznika nr 15 (transakcje w MPP).

Prowadzący: