Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: JPK VAT

Nowy JPK stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy w SP ZOZ

Szkolenie dedykowane jest podmiotom medycznym, szczególnie o statusie SP ZOZ. Podczas zajęć omówione zostaną zarówno transakcje sprzedażowe typowe dla działalności medycznej, jak i zasady przyporządkowania do właściwych PKWiU - w przypadku usług i kodów CN - w przypadku towarów. Szkolenie koncentruje się na właściwym wypełnieniu przez podmiot medyczny nowej struktury jako obowiązku sprawozdawczego o szczególnym znaczeniu dla Ministerstwa Finansów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązująca od 1.10.2020r. a wersją obowiązującą do 30.09.2020r. w zakresie stosowania ich w SP ZOZ.
 
2. Co należy wprowadzić do ewidencji sprzedaży? Zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej sprzedażowej SP ZOZ:
 • podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,
 • dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług przez SP ZOZ),
 • dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy SP ZOZ a kontrahentami,
 • dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji międzynarodowych z punktu widzenia badań klinicznych,
 • dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności,
 • faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) przez SP ZOZ,
 • faktura uproszczona w nowym JPK_VAT w SP ZOZ (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy Antykryzysowej),
 • oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy SP ZOZ ma je zastosować?
3. Co należy wprowadzić do ewidencji zakupu w SP ZOZ? Zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej zakupowej:
 • wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego (zakupy z pełnym oraz ograniczonym prawem do odliczenia, proporcja i korekty roczne),
 • dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia  w SP ZOZ (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny, faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności).
 
4. Omówienie części deklaracyjnej w SP ZOZ w nowym JPK i zasady jej weryfikacji.
 
5. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK_VAT przez SP ZOZ:
 • autokorekta JPK_VAT,
 • korekta JPK_VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego,
 • zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej z Tarczy Antykryzysowej,
 • odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK_VAT.
 
6. Na jakich zasadach odbywać się będzie korekta deklaracji i JPK_VAT po zmianie przepisów, gdy dotyczyć będzie okresu sprzed zmiany przepisów?
 
7.Jak sprawnie wdrożyć nowy plik JPK w SP ZOZ? Jakie działania mają wdrożyć działy finansowe?

Prowadzący: