Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Polski Ład / ZUS

Nowości w ZUS 2022 r. – czyli wpływ Polskiego Ładu na zmiany w zgłoszeniach, rozliczeniu składek oraz jak interpretować ustawowe zmiany w zasiłkach i świadczeniach z ubezpieczenia społecznego, które zaczynają obowiązywać w 2022 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu zmian w systemie ubezpieczeń społecznych w 2022 r.

Na szkoleniu zostaną przedstawione wszystkie zmiany, które zaczynają obowiązywać w 2022 r. - zarówno od 1 stycznia 2022 r. jak i od 1 lipca 2022 r. w zakresie rozliczeń z ZUS zarówno w zakresie dokonywania zgłoszenia do ubezpieczeń jak i rozliczenia składek i zasiłków.

Dodatkowo w czasie szkolenia zostaną omówione podstawy ustalania uprawnień do zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego budzące wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie, przydatne w rozliczaniu świadczeń na bieżąco.

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - zmiana w systemie ubezpieczeń społecznych, zasady obowiązujące od 01 stycznia 2022 r.:

 • Korygowanie dokumentów za okresy wsteczne.
 • Prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia oraz ustawowe wyjątki.
 • Okres zasiłkowy - w jaki sposób sumować okresy niezdolności w jednym okresie.
 • Jak zweryfikować ustalony okres zasiłkowy.
 • Odzyskanie zdolności do pracy - wątpliwości i zasady naliczania nowego okresu zasiłkowego.
 • Prawo do zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczeń - skrócony okres zasiłkowy oraz ustawowe wyjątki.
 • Wysokość zasiłku chorobowego - zmiany.
 • Prawo do zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego dla ubezpieczonych posiadających prawo do emerytury lub renty z innego systemu zaopatrzenia emerytalnego.
 • Zmiany w ustalaniu prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w sytuacjach losowych, niezależnych od ubezpieczonych.
 • Podstawa wymiaru zasiłku - kiedy wyliczyć od nowa, a kiedy przyjąć wcześniej ustaloną.
 • Pozyskanie danych dla celów wypłaty świadczeń przez ZUS i obowiązki pracodawcy z tym związane.
 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - nowe zasady podlegania, zmiany w zasadach ustalania uprawnień do wypłaty świadczeń.
 • Potrącenia z wypłacanych świadczeń.
 • Pozostałe zmiany w zakresie prawa do świadczeń planowane w 2022 r.

2. Zmiany w ZUS w związku z wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład) - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022r. oraz od 1 lipca 2022 r.:

 • nowe tytuły do ubezpieczeń i zasady naliczenia składek - kiedy analizować przychód ubezpieczonego, czy prokurent jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych- zmiany w dokumentach obowiązujące od stycznia 2022 r. oraz od lipca 2022 r.,
 • nowe terminy składania dokumentów,
 • nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasad pomniejszania składki,
 • składka zdrowotna, a kilka rodzajów działalności,
 • zmiana formy opodatkowani w trakcie roku, a prawidłowe naliczenie składki,
 • zwolnienie z opłacania składki,
 • naliczanie składki w zależności od formy opodatkowania pozarolniczej, działalności, ustalenie podstawy wymiaru składki dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych,
 • rozliczenie składki zdrowotnej w ujęciu rocznym,
 • nielegalne zatrudnienie, a obowiązki związane z finansowanie składek
 • rodzaj działalności pozarolniczej, a naliczanie odrębnej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • osoby współpracujące i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wg nowych zasad.

3. Pozostałe zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 18 września 2021 r. oraz te, które zaczną obowiązywać w 2023 r., zasady rozliczeń składek i świadczeń ZUS po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego.

4. Zasiłki ZUS - bieżące zasady ustalania uprawnień, rozbieżności interpretacyjne – wybrane zagadnienia:

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19, a prawo do zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych - ustalanie uprawnień, zmiany w interpretacji przepisu prawnego obowiązujące od 29 listopada 2021 r.
 • Kto nie może sprawować opieki, kiedy rodzic dziecka nie może być uznany za osobą stale opiekującą się dzieckiem przypadku dziecka zdrowego do lat 8.
 • Zasiłek opiekuńczy dla członka rodziny poddanego obowiązkowej kwarantannie lub izolacji - zasady ustalania uprawnień.
 • Zbieg prawa do różnych rodzajów świadczeń - które świadczenie wypłacić.
 • Praca zdalna a prawo do świadczeń.
 • Zasiłek chorobowy w trakcie kwarantanny, izolacji, pobyt w izolatorium.
 • Wysokość świadczeń i zasiłków (wysokość zasiłków w okresie kwarantanny lub izolacji).
 • ZUS Z-3 - najczęściej popełniane błędy.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.