Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Rozwój zespołu

Nowoczesny Lider

Komunikacja odmieniania przez wszystkie przypadki wydaje się zagadnieniem oczywistym, wręcz trywialnym. Jednocześnie trudno znaleźć zespół, firmę, która nie chciałaby poprawić swojej komunikacji. Podobnie, który manager nie chciałby komunikować się lepiej?
Trening porusza zagadnienia skutecznej komunikacji, a więc takiej, która zwiększa prawdopodobieństwo realizacji założonych celów, jednocześnie odpowiada aktualnym wymaganiom pracowników w zakresie środowiska, atmosfery pracy.
Podczas treningu uczestnicy będą mieli możliwość dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w komunikacji przywódczej, zarówno tej w biurze jak i zdalnej. Praktyki opierają się na najnowszych pracach badawczych m.in.: (Progress principle - Amabile.T., Kramer.S., Thinking Remote - Orti P., Questions are the answer - Gregersen H., Leadership challenges - Posner J., Kouzes B.)

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Omówienie dwóch filarów komunikacji zwiększających elastyczność w działaniu pracowników i prawdopodobieństwo realizacji założonych celów.
  2. Budowanie autorytetu lidera - kwestionariusz diagnostyczny - dyskusja nad najbardziej pożądanymi cechami lidera.
  3. Budowanie silnych i kreatywnych zespołów - praktyczne wykorzystanie zasad “przywództwa plemiennego”.
  4. Potencjał pracownika - jak go rozwijać - praktyczne metody komunikacji.
  5. Praktyczne wykorzystanie zasady postępu w pracy - przegląd aktualnych technik informacji zwrotnej.
  6. Typologia zachowań kluczem do inspirującego wpływu lidera.

Prowadzący:

Andrzej Domagała

Andrzej Domagała


Certyfikowany trener biznesu, Action Learning trener, Design thinking moderator, wykładowca  na studiach podyplomowych. Realizował i koordynował projekty wykorzystujące koncepcje zarządzania kompetencjami, talentami. Wdrażał w firmach systemy zarządzania przez rezultaty, systemy ocen okresowych.