Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Szkolenia managerskie

Nowoczesny Lider – skuteczna komunikacja

Szkolenia managerskie

Komunikacja odmieniania przez wszystkie przypadki wydaje się zagadnieniem oczywistym, wręcz trywialnym. Jednocześnie trudno znaleźć zespół, firmę, która nie chciałaby poprawić swojej komunikacji. Podobnie, który manager nie chciałby komunikować się lepiej?

Trening porusza zagadnienia skutecznej komunikacji, a więc takiej, która zwiększa prawdopodobieństwo realizacji założonych celów, jednocześnie odpowiada aktualnym wymaganiom pracowników w zakresie środowiska, atmosfery pracy.

Podczas treningu uczestnicy będą mieli możliwość dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w komunikacji przywódczej, zarówno tej w biurze jak i zdalnej. Praktyki opierają się na najnowszych pracach badawczych m.in.: (Progress principle - Amabile.T., Kramer.S., Thinking Remote - Orti P., Questions are the answer - Gregersen H., Leadership challenges - Posner J., Kouzes B.)

Uczestnicy:

  • Dowiedzą się jak zapewnić optymalny poziom zaufania w swoim zespole.
  • Dowiedzą się jak zwiększyć swój wpływ na indywidualnych pracowników, zespoły.
  • Będą mieli okazję wypróbować wybrane techniki i metody pobudzania kreatywności podwładnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Indywidualny styl komunikacji przywódczej/liderskiej:

  • Omówienie dwóch filarów komunikacji zwiększających elastyczność w działaniu pracowników i prawdopodobieństwo realizacji założonych celów.
  • Budowanie autorytetu lidera - kwestionariusz diagnostyczny - dyskusja nad najbardziej pożądanymi cechami lidera.
  • Budowanie silnych i kreatywnych zespołów - praktyczne wykorzystanie zasad “przywództwa plemiennego”.

2. Zestaw praktycznych narzędzi komunikacyjnych nowoczesnego lidera:

  • Potencjał pracownika - jak go rozwijać - praktyczne metody komunikacji.
  • Wzmacnianie długoterminowego zaangażowania - strategiczne zarządzanie zespołem.
  • Praktyczne wykorzystanie zasady postępu w pracy - przegląd aktualnych technik informacji zwrotnej.

Prowadzący: