Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników

Nowe zasady delegowania pracowników za granicę – w tym również warunki przemieszczania się pracowników delegowanych oraz warunki świadczenia pracy w krajach UE w okresie występowania pandemii wirusa Covid-19

Szkolenie obejmujące m.in. nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników obowiązujące od 30 lipca 2020 r a także regulacje administracyjne, podatkowe i ubezpieczenia społecznego a także prawa pracy na przykładach takich krajów jak Niemcy, Austria, Holandia, kraje Skandynawskie w tym również regulacje dotyczące pobytu i przemieszczania się pracowników w czasie pandemii wirusa COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Nowe warunki delegowania pracowników do krajów UE wg. postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług:
 • nowe zasady określania warunków pracy oraz wynagrodzenia pracowników delegowanych – na przykładzie delegowania do Niemiec,
 • delegowanie długookresowe (12 miesięcy) – zasady kumulacji - konsekwencje prawne, 
 • wpływ nowych regulacji na koszty realizacji usług polskich przedsiębiorstw.
 1. Warunki przemieszczania się pracowników wewnątrz obszaru UE w zawiązku z pandemią wirusa COVID-19:
 • możliwości przekraczania granic poszczególnych krajów UE, wyłączenia branżowe i sektorowe,
 • zasady i konieczność obywania kwarantanny.
 1. Zasady delegowania pracowników do krajów spoza UE
 • wymagania administracyjne,
 • ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych,
 • rozliczenia podatkowe – w jakim kraju powstanie konieczność opłacenia podatku dochodowego.
 1. Proces realizacji usług w krajach UE – jak uniknąć kar i bezpiecznie delegować pracowników:
 • warunki świadczenia pracy przez pracowników delegowanych w czasie trwania pandemii wirusa Covid -19 – wybrane kraje członkowskie,
 • umowa o pracę – prawo polskie czy innego kraju UE,
 • podróż służbowa czy delegowanie – kryteria rozstrzygające, konsekwencje (podatkowe raz ubezpieczeniowe na gruncie prawa polskiego – na przykładzie orzecznictwa oraz praktyki organów administracji skarbowej oraz ubezpieczenia społecznego),
 • transport i zakwaterowanie – problematyka podatkowa na przykładzie  (orzecznictwa oraz praktyki organów administracji skarbowej oraz ubezpieczenia społecznego),
 • pracownik czy zleceniobiorca za granicą – konsekwencje na gruncie prawa polskiego oraz krajów UE.
 1. Ubezpieczenie pracowników delegowanych – czyli zaświadczenie A1 w codziennej praktyce, art. 12 czy 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawcze:
 • pojęcie znacznej działalności gospodarczej – problemy z uzyskaniem zaświadczenia A1,
 • zastępowalność pracowników delegowanych w kontekście kontraktów długoterminowych.
 1. Delegowanie cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi) do krajów UE:
 • Legalność pracy i pobytu delegowanych pracowników z krajów trzecich.
 • Ubezpieczenie społeczne dla delegowanego cudzoziemca jako reguła specjalna – warunki wydania zaświadczeń A1 – interpretacje organów administracyjnych oraz minerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Ograniczenia czasowe i prawne.
 1. Proces realizacji usług na przykładzie Niemiec, Austrii oraz krajów Skandynawskich.
 • proces delegowania pracowników do – procedura notyfikacji – zakres, obowiązki, sankcje,
 • warunki pracy i wynagrodzenia:
 • układy zbiorowe oraz ustawowa płaca minimalna – składniki wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • warunki bhp.
 • szczególne wymagania branżowe:
 • obowiązki przedsiębiorców delegujących pracowników do prac budowlanych – na przykładach w wybranych krajach UE,
 • wynajem pracowników, konsekwencje nielegalnego wynajmu pracowników.
 • naruszenia i sankcje – regulacje prawne i praktyczne przykłady w poszczególnych krajach UE oraz EOG.
 1. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa w procesie świadczenia usług:
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • pojęcie 183 dni pobytu a obowiązek podatkowy na rynku zagranicznym w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych – obowiązki pracodawców pojęcie zakładu podatkowego – przykłady interpretacji zagranicznych organów skarbowych,
 • problemy w rozliczeniach rocznych pracowników delegowanych – jak unikną pułapki podwójnego podatku,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania – jak rozliczać dochody uzyskane za granicą,
 • pojęcie „pracodawcy ekonomicznego” w praktyce zagranicznych organów podatkowych konsekwencje podatkowe,
 • pozostałe zobowiązania podatkowe w procesie świadczenia usług – m.in. podatek VAT, podatek  budowalny, itp.
 • pojęcie zakładu podatkowego – konsekwencje podatkowe.

Prowadzący: